รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
ถอดรหัสความสุขของคุณโชค บูลกุลแห่งฟาร์ม โชคชัย
 

 
ถอดรหัสความสุขของคุณโชค บูลกุล แห่งฟาร์มโชคชัย 

        “วันนี้เรารู้จักตัวเอง ทำความดีมีความสุขกับชีวิตมากพอที่เราจะไหว้ตัวเองในกระจกเมื่อกลับถึงบ้านได้หรือไม่ ถ้าเราสามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจก็แสดงว่าเราทำวันนี้ได้ดีที่สุด มีความสุขในการกระทำและการใช้ชีวิตของเราในวันนี้อย่างเต็มที่แล้ว”

        โชค บูลกุล  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

     การเข้าใจธรรมชาติของการใช้ต่อมสุขใจ  ชื่นชมศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง และขยายวงจรของความสุขไปยังคนรอบข้าง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต
    คุณโชค บูลกุลกล่าวกับผู้เขียนถึงเกร็ดความสุขที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือถอดรหัสความสุขว่า กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของชีวิตคือ การเข้าใจกฎธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ จำเป็นที่เราจะต้องค้นหาจุดหมุนของพลังแห่งแรงบันดาลใจ นั่นก็คือ ต่อมสุขใจให้พบ
    “เราสามารถขยายต่อมสุขใจด้วยการสังเกตอารมณ์ของเราเมื่อใช้มัน ตั้งคำถามเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือไม่ ใช้สัญชาติญาณในการจับภาวะทางอารมณ์ว่ามันเป็นพลังบวกมากขนาดไหน และสื่อสารกับตัวเองว่าเราได้ชื่นชมความสามารถในการใช้ศักยภาพภายใต้ต่อมสุขใจนี้มากเพียงใด เพราะยิ่งเราใช้มาก มีความรู้สึกที่ดีกับมันมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากก็จะมีผลสะท้อนต่อความเชื่อมั่น ความศรัทธาซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างแรงบันดาลใจ”
    คุณโชคมีโอกาสทำแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยะภาพและเคยเขียนรูปที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวเอง


     “คิดแบบเด็กแต่ทำแบบผู้ใหญ่” อธิบายตัวตนของคุณโชคได้อย่างชัดเจน นั่นคือมีต่อมสุขใจของความคิดสร้างสรรค์และการประสานใจแบบเด็ก แต่ในขณะเดียวกันมีการวางแผนและการจัดการแบบผู้ใหญ่ทำให้สามารถนำเอาต่อมสุขใจทั้งสี่ต่อมมาสอดประสานกันได้อย่างเป็นระบบ
    การทำงานของคุณโชคมีรสชาติและมีความท้าทาย ซึ่งคุณโชคเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า ทุกเช้าตื่นขึ้นมามีความท้าทายและมีรสชาติของความตื่นเต้นแบบเดียวกับที่เด็กๆอยากเล่นเกมอยู่ตลอดเวลา 
“ยิ่งเราใช้ต่อมสุขใจมากเท่าไรเราจะพบรสชาติของอารมณ์บวกมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเห็นคุณค่า ยิ่งรักในการใช้ก็ยิ่งปลดปล่อยศักยภาพไร้ขีดจำกัดที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเราออกมา”  คุณโชคกล่าว เขาใช้ความสามารถในการประสานใจของทีมงานช่วยกันสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ให้กับฟาร์มโชคชัย ขณะเดียวกันผสมผสานการวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    การขยายวงจรความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจนั้นจะต้องไม่นำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะแต่ละคนต่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน  สำหรับคุณโชคแล้วเขาจะถามตัวเองทุกวันว่า “วันนี้เราทำความดีมีความสุขกับชีวิตมากพอที่เราจะไหว้ตัวเองในกระจกเมื่อกลับถึงบ้านหรือไม่ ถ้าเราสามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจแสดงว่าเราทำวันนี้ได้ดีที่สุด มีความสุขในการกระทำและการใช้ชีวิตของเราในวันนี้อย่างเต็มที่แล้ว”
    ปรัชญาความสุขของคุณโชคคือ “การมีความสุขง่าย”เป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าเรามองชีวิตบนพื้นฐานความทุกข์จะทำให้เรามองเห็นความสุขได้ง่าย แค่เราเน้นการกระทำโดยใช้ต่อมสุขใจจะสามารถลดระดับความทุกข์ในใจได้ ด้วยมุมมองในลักษณะนี้ทำให้สามารถเพิ่มพูนความสุขได้อย่างง่ายดาย
    คุณโชคกล่าวเสริมไว้อย่างน่าสนใจว่า ถ้าเราคิดเตรียมตัวตายทุกวัน เราจะกลับมาถามและสำรวจตัวเราว่า วันนี้ได้ใช้ต่อมสุขใจอย่างเต็มที่หรือไม่ เราสร้างคุณค่าจากมันเพื่อสร้างความดีให้กับตัวเองและสังคมได้อย่างสุดกำลังหรือยัง เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะยังมีโอกาสอีกหรือไม่ เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเสมอ
    อีกบทบาทหนึ่งของคุณโชคในการแผ่ขยายความสุขแบบทวีคูณ คือ การเป็น Social Entrepreneur เขาบอกว่า การมีแรงบันดาลใจบนพื้นฐานของต่อมสุขใจจะเป็นรากฐานสำคัญทำให้เราสามารถทวีคูณความสุขได้ และถ้าเราต้องการช่วยเหลือสังคมในการต่อยอดความสุขออกไปยังลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและสังคม เราต้องหมั่นที่จะเข้าใจต่อมสุขใจของเขาเหล่านั้นและสามารถต่อยอดความสุขซึ่งกันและกันให้เกิดเป็นความสุขและความสำเร็จแบบทวีคูณร่วมกัน
    คุณโชคเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับผู้เขียนอยู่เสมอในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความสุขและความสำเร็จ คุณโชคบรรยายทุกครั้งด้วยแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจซึ่งเป็นแรงกระตุ้นสำคัญทำให้กลุ่มผู้บริหารที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถสัมผัสกระแสความสุขที่แผ่ขยายจากคุณโชคอันเป็นวงจรของการต่อยอดความสุข
    ความสุขนั้นเกิดง่าย ถ้าเรารู้จักต่อมสุขใจและสามารถใช้มันแผ่ขยายคุณค่าของความสุขออกไปสู่คนรอบข้าง  เพื่อนฝูง ลูกค้า คู่ค้าและสังคม


 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us