รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
ค้นหาธาตุแท้ของผู้นำ
 

ค้นหาธาตุแท้ของผู้นำ

 


     ทุกคนมีศักยภาพที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน แต่จะมีสักกี่ค้นที่รู้จักธาตุแท้ของศักยภาพหล่านี้และสร้างกระบวนการปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของความเป็นผู้นำในตัวคุณให้เจิดจรัสออก
    หลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่นักบริหารหลายคนมาปรึกษาผู้เขียนว่าลูกของเขามีความเก่งหลายอย่างไม่ว่าเป็นด้านกีฬา ดนตรี วาดรูป ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ลูกของเขาจะเรียนอะไรดีเพราะเก่งไปซะทุกอย่างเลือกไม่ถูก ผู้เขียนก็เลยถามกลับไปว่าในความเก่งหลายๆ อย่างนี้สามารถแยกออกมาได้ไหมว่าอะไรที่จำเป็นต้องเก่งเพราะสิ่งเร้าภายนอกกับอะไรที่มีแรงขับจากหัวใจในการเลือกที่จะทำและความเก่งที่สะสมอยู่มันถูกปลดลปล่อยออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
    คำถามที่ดูเหมือนยากในการเลือกคำตอบจากคนที่มีความเก่งหลายอย่าง แต่จะไม่ยากเลยกับคนที่มีความเก่งและถนัดแค่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเขามีสมาธิในการมุ่งเน้นเลือกในสิ่งที่เขาถนัด ฝึกฝนมันและเพิ่มทักษะไปเรื่อยๆ ก็จะสร้างเป็นความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำขึ้นมา
    ถ้าเราเคยดูหนังชื่อ Forrest Gump ฟอเรสต์ กัมป์ จะเห็นได้ว่าพระเอก ทอม แฮงค์ มีความสามารถทางความคิดไม่สูงมาก แต่ทุกครั้งที่เขาฝึกฝนก็คือหมั่นทำสิ่งที่เขาเลือกจากหัวใจอย่างต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นความเก่งอย่างสุดยอดในแต่ละเรื่องที่เขาเลือกทำ เช่นเลือกเล่นปิงปอง หน้าที่ก็คือก็มองลูกเวลาตีอยู่ตลอดเวลา ด้วยความมีสมาธิและฝึกฝนก็กลายเป็นแชมป์ขึ้นมา
    ในปัจจุบันการเรียนในแขนงต่างๆ อย่างเช่น การเรียนดนตรีแตกต่างไปจากเดิมก็คือแทนที่จะให้เด็กเรียนในสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าสมควร คุณครูจะเล่นเสียงดนตรีจากแครื่องดนตรีต่างๆ ให้ฟังแล้วให้เด็กเลือกเดินไปหยิบเครื่องดนตรีที่สามารถสื่อสารหัวใจของเขาออกมา  ด้วยกระบวนการในรูปแบบใหม่นี้จะทำให้ เกิดพัฒนาการเรื่องรู้ไม่ใช้แค่การฝึกฝนและเป็นการใช้แรงส่งจากหัวใจด้วย
    จากแนวคิดในการฝึกฝนอย่างมีสมาธิก็จะทำให้สิ่งที่เราเลือกกลายเป็นความเก่งขึ้นมาได้ แต่ถ้าเราสามารถเสริมแรงขับจากหัวใจขึ้นมาได้ด้วยเราก็สามารถจะขับธาตุแท้ของศักยภาพที่แท้จริงของเราออกมายิ่งถ้าเราฝึกฝนเพิ่มทักษะให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์ เราก็สามารถจะแปลงธาตุแท้ของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้นมา
    ผู้เขียนมีโอกาสจัดหลักสูตรในการค้นหาธาตุแท้ของผู้นำ (Discover Authentic Leadership Character) ให้กับผู้บริหารระดับสูงหลายท่านในองค์กรชั้นนำที่ต้องก้าวไปสู่ผู้นำองค์กรในอนาคต เขาเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องเจียระไนธาตุแท้ให้กลายเป็นอัจฉริยภาพของผู้นำขึ้นมาโดยมีหลักการหลักการ 4 อย่างในการค้นหาและปลดปล่อยธาตุแท้ของผู้นำที่มีอยู่ภายในก็คือ

        1. ตั้งสมมุติฐาน ลองเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นธาตุแท้ การเลือกตั้งสมมุติฐานเป็นสิ่งที่อัจฉริยบุคคลอย่าง ทอมัส เอดิสัน ใช้ในการค้นหาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ขึ้นมา แม้ในกระบวนการทดลองมันอาจจะล้มเหลวแต่เขาก็จะรู้อะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็ตัดทิ้งไป ถ้าเราหยุดมองตัวเองแล้วลองเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธาตุแท้ของตัวเรามากที่สุดแล้วลองผ่านกระบวนการค้นหาดูเราก็จะเรียนรู้ว่าอะไรคือธาตุแท้ที่แท้จริงของเรา
    หลายองค์กรชั้นนำไม่มีเวลาในการตั้งสมมุติฐานนานนักจึงมักจะใช้แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ(Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment) เป็นเครื่องมือช่วยในการสำรวจอย่างเป็นระบบทั้งยังสามารถสำรวจลงไปในจิตใต้สำนึกว่าแรงขับของหัวใจอยู่ในมิติไหนและทักษะที่เราเลือกมันสอดคล้องกับแรงขับที่เกิดขึ้นภายในหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะเป็นเหมือนเราสามารถจะดึงพลังของศักยภาพที่แฝงอยู่ในจิตใต้สำนึกออกมาสนับสนุนการปลดปล่อยอย่างมีดุลยภาพ

        2. สำรวจอารมณ์ ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยขนาดไหน หลังจากเราเลือกสิ่งที่เป็นธาตุแท้ที่เราตั้งสมมุติฐานขึ้นมา เราจำเป็นต้องสำรวจใจตัวเองให้แน่ชัดว่าหัวใจเรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำสิ่งเหล่านี้ ยิ่งทำยิ่งเหนื่อย หรือยิ่งทำยิ่งสุขใจ เพราะถ้ายิ่งทำยิ่งสุขใจ ยิ่งทำยิ่งลืมวันลืมคืนและมีความปรารถนาที่จะใช้ธาตุแท้ของเรามากขึ้นก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้ว แต่ถ้าทำแล้วมลพิษทางอารมณ์ยิ่งมากขึ้นเราอาจจะไปหาตัวเลือกใหม่และลองสำรวจอารมณ์ใหม่ พึงระลึกเสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนเรา

        3. สะสมผลงานที่เป็นผลลัพธ์ของสมมุติฐาน ที่เราเลือกว่าเป็นธาตุแท้ให้เกิดเป็น Best Practices ผลงานที่ได้จะเป็นเครื่องพิสูจนืว่าเรามีความสามารถแค่ไหน ยิ่งสะสมความสำเร็จมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีความสุขใจมากขึ้นก็ยิ่งเป็น สิ่งที่ตอกย้ำว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว

        4. สร้างเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำที่โดดเด่น ถ้าเราสามารถเอาผลลัพธ์ที่เราสะสมด้วยหัวใจที่พองโตมาวางภาพของการเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในตัวเองก็เปรียบเสมือนเราปลอดปล่อยธาตุแท้ที่อยู่ภายในให้ออกมาเติบโตกลายเป็นบารมีที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นธาตุแท้ของการเป็นผู้นำของเรามากขึ้นเรื่อยๆ

    กระบวนการในการค้นหาและปลดปล่อยธาตุแท้ของการเป็นผู้นำออกมาเปรียบเสมือนกระบวนการที่เรียกว่า Win small and Win often จงก้าวแต่ละก้าวอย่างมั่นคงแต่หมั่นก้าวอยู่เสมอและธาตุแท้ของผู้นำก็จะเบ่งบานออกมา


 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
       


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us