รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
ความเชื่อมั่นในการสะกิดศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของผู้นำ
 

        ความเช่ือมั่นในการสะกิดศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของผู้นำ

 

     ปกติแล้วมนุษย์เราใช้ศักยภาพที่มีอยู่ตัวเราไม่ถึง 10% โดยฉพาะพลังของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน ถ้าเรามีความเชื่อฝังใจว่าเราไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำหรือถ้าผู้บริหารมีความเชื่อว่าทีมงานไม่มีความเป็นผู้นำการค้นหา สะกิดและสร้างกระบวนการในการขับเคลื่อนศักยภาพที่อยู่ภายในออกมาใช้ก็ไม่เกิดขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าตัวเราและทีมงานของเรามีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดเราก็จะค่อยๆ สร้างกระบวนการในการเจียระไนให้ศักยภาพนี้เจิดจรัสขึ้นมา
    ผู้เขียนเคยจัดหลักสูตรแคมป์ของผู้นำสายพันธุ์ใหม่โดยได้รับเชิญจากบริษัทชั้นนำข้ามชาติให้ไปจัดเป็นโปรแกรมเพื่อค้นหาและสร้างความเชื่อมั่นในการปลดปล่อยศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดออกมา ผู้เขียนจึงพาทีมของผู้บริหารไปทำกิจกรรม Leadership Outdoor Adventure หรือการผจญภัยที่ขีดจำกัดในการค้นหาศักยภาพผู้นำ โดยจะเน้นถึงการสร้างบรรยากาศเพื่อสร้างองค์ประกอบในการพัฒนาความเชื่อมั่นในการสะกิดศักกยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งได้แก่
        1.  สิ่งแวดล้อม เราอยู่กับใครที่ไหน ในช่วง 20 ปีแรกของชีวิตนั้น สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามาก ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนฝูงและสังคมที่เราอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งปลูกฝังความเชื่อที่เกิดขึ้นภายใต้จิตใต้สำนึก หลายครั้งเราได้ยินคำว่าไม่เป็นหมื่นๆครั้งในช่วง 20 ปีแรกของชีวิตของเรา
        2.  เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้น เป็นทำให้ผลต่อความเชื่อมั่นของเราทั้งในทางบวกและทางลบ
        3.  ประสบการณ์ด้วยตนเองในการกล้าที่มีอิสระในการเลือก ยิ่งถ้าเรากล้าที่จะก้าวเดินและประสบความสำเร็จความเชื่อมั่นก็จะค่อยๆขยายตัว
ฝึกซ้อมในใจ ภาพใหม่ที่เราทำมันได้แสวงให้เจริญเติบโตและกลายเป็นอัจฉริยภาพของผู้นำที่มีดอกและผลที่เจริญงอกงาม 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us