รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
Smile Leadership at the peak กลยุทธ์สร้างรอยยิ้มสู้สู่จุดสูงสุดของผู้นำ(1)
 

  Smile Leadership at the peak กลยุทธ์สร้างรอยยิ้มสู้สู่จุดสูงสุดของผู้นำ(1)     ยิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นคำพูดที่ิอมตะที่กล่าวขวัญถึงการที่ผู้นำก้าวขึ้นสู่จุดสุดยอดของชีวิตแต่รู้สึกเดียวดายไม่มีคนข้างกายและรู้ใจ ต่างกับผู้นำที่มีความพร้อมทางวุฒิภาวะให้กับตัวเองและทีมงานที่มีรอยยิ้มเป็นเสมือนลมใต้ปีกที่น้องๆผลักดันให้ผู้นำให้สู่จุดสูงสุดที่มีรากฐานมั่นคง
    ผู้เขียนมีโอกาสไปจัดหลักสูตร Smile Leadership at the peak ที่เทือกเขาเอเวอร์เรสต์หิมาลัย (Everest Himalayan Range) ในระดับความสูง 11,286 ฟุตซึ่งเป็นความสูงที่จำเป็นต้องมีการปรับทั้ง 3 B นั่นก็คือร่างกาย(Body) สมอง(Brain) และ ใจที่แข็งแกร่ง(Brave heart) มิฉะนั้นแล้วจะเกิดอาการ Attitude Sickness หรือที่เรียกกันว่าโรคแพ้ความสูงจะมีอาการของร่างกายที่ปั่นป่วน สมองมึนชา และจิตใจที่ห่อเหี่ยวและอ่อนล้า
    การสร้างวุฒิภาะวะของผู้นำเพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับกับความสูงที่ไม่เคยกระสบมาก่อนก็เปรียบเสมือนการสร้างความพร้อมในการก้าวขึ้นในตำแหน่งผู้นำองค์กรที่สูงขึ้นถ้าไม่เตรียมสร้างสถาปัตย์กรรมของการพัฒนาวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำอาจเกิดอาการที่เรียกว่า Leadership Maturity sickness ก็เป็นได้
    ผู้เขียนได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์และทีมนักกายภาพบำบัด  จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัด สุภาวดี ล้อมวงษ์เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการบริการและวิจัยการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้กับทีมพิชิตยอดเขา Everest โดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของร่างกาย(body) ด้วยการนำเอาความรู้ด้านกายภาพบำบัดมาประเมินความแข็งแกร่ง ความคล่องตัว เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและดึงเอาศักยภาพและสมรรถนะของกายมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยเฉพาะเมื่อต้องผจญกับความสูงของเทือกเขาหิมาลัย
    คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช Everest Mountaineering Coach ผู้ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีประสบการณ์ในการขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์มาแล้วเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ให้เกียรติมาเป็น Co-Program Leader เพื่อสร้างภาวะผู้นำในการบริหาร ฺBrain  และ Brave Heart เพื่อดึงพลังจากสมรรถนะของร่างกาย (Body) ในการร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อก้าวสู่ยอดเขา (The Peak) ที่มีรอยยิ้มจากต่อมสุขใจในทุกก้าวที่เดินทาง

    ในขั้นตอนของารสร้างวุฒิภาวะของผู้นำในการยิ้มสู้สู่ The peak นั้นมีกระบวนการที่เรียกว่า S-M-I-L-E นั่นก็คือ
    Self-Awareness การรู้จักและชื่นชมศักยภาพ
    ผู้บริหารหลายท่านที่ไม่รู้จักสมรรถนะและศักยภาพของตัวเองอย่างถ่องแท้และเร่งความเร่งของการเดินทางเพื่อไปหาความสำเร็จโดยไม่ได้พิจารณาถึงเสียงสะท้อนของร่ายกาย สมองและจิตใจมักจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วแต่จะไปพบกับอาการ Attitude sickness
    คุณสุภาวดี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดกล่าวเสริมอย่างน่าสนใจว่า ผู้บริหารบางท่านมิได้รู้จักร่างกายของตัวเองอย่างถ่องแท้และไม่สามารถประเมินความสามารถพื้นฐานของตัวเองได้อย่างถูกต้องก็จะมีความเสี่ยงในการเกิด โรคแพ้ความสูงเมื่อถึงยอดเขา บางท่านอาเจียน ปวดหัว ปวดหู ครั่นเนื้อ ครั่นตัว นอนไม่หลับ   ซึ่งต่างจากผู้บริหารทำการประมินความแข็งแกร่งทางกายภาพบำบัดทำให้ที่รู้จักความสามารถพื้นฐานและรู้จักบริหารความเร็วตามธรรมชาติของตัวเองและกลุ่มทีมงานทำให้มี ความสนุก รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเส้นทาง
    ผู้เขียนเฝ้ามองผู้นำสองท่านที่มีระดับความฟิตของร่างกายจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดแตกต่างกัน คนที่แข็งแรงกว่าแต่ไม่รู้จักการใช้สมรรถนะของตัวเองในจังหวะช่วงที่ขึ้นและลงเขา ช่วงที่หนาวและฝนตก ช่วงที่แดดร้อนและระดับความสูงที่มีออกซิเจนน้อยลง จะเกิดอาการถอดใจเสียก่อนเมื่อยังไม่ถึง 10,000  ฟุตดี
    ในขณะที่ผู้นำอีกท่านหนึ่งรู้จักความสามารถ ความเร็ว ความทนตลอดจนความคล่องตัวในการดึงเอาภาวะผู้นำของตนมาใช้ในสถาะนการณ์์์ที่เกื้อกูลโดยไม่สูญเสียพลังระหว่างทางจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งตัวเองและทีมงานที่ไปด้วยและดึงเป้าหมายพร้อมทีมที่มีรอยยิ้มอย่างมีความสุข

    M-Manage Emotion บริหารอารมณ์เพื่อสร้างรอยยิ้มในการเดินทาง
    ในการขึ้นสู่ยอดเขาผู้นำจะมีทางเลือกเสมอที่จะใช้ต่อมสุขใจหรือต่อมเครียดในการขับเคลื่อนร่างกาย สมองและหัวใจ ผู้นำที่ชาญฉลาดจะรู้ว่าเมื่อเรามีความกลัวความเครียดในการเดินทางไปหาความสำเร็จ เราจะไปกระตุ้นต่อมเครียดทำงานในการเดินทางร่างกายจะหลั่งสารอะเดรนนาลิน (adrenaline) ทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า ถ้าสะสมมากๆ จะกลายเป็นสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย
     ในขณะที่เมื่อต่อมสุขใจทำงาน ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขด็คือสาร เอ็นโดฟินส์ (Endophins) ก็จะหลั่งออกมาทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยรอยยิ้มอย่างไม่เห็นเหนื่อย ผู้เขียนสังเกตดูถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้นำที่เห็นความสวยงามของธรรมชาติในเทือกเขาหิมาลัย หัวเราะและมีความสนุกสนานร่าเริงในการเดินทาง เมื่อถึงเป้าหมายของยอดเขาก็ยังมีพลังเหลือและยังมีรอยยิ้มในการเดินสำรวจธรรมชาติและขุนเขารวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับคนพื้นเมืองอย่างมีความสุข
    แต่กลุ่มที่เน้นเป้าหมายที่ยอดเขาโดยที่มิได้เก็บเกี่ยวความสวยงามระหว่างทางเดินขึ้นเขา เร่งคนในทีมพร้อมทั้งมีความคาดหวังในการพิชิตขุนเขาโดยที่มิได้เคารพธรรมชาติของขุนเขา ธรรมชาติของความพร้อมของร่างกาย สมองและจิตใจของตนเองและทีมงาน เมื่อถึงเป้าหมายกลับหมดพลังและมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและสูญเสียพลังชีวิตที่สามารถจะชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่ที่ยอดเขานั้น
    ถ้าเรามี S และ  M ในการเดินทางเราสามารถที่จะสร้างอารมร์บวกในความเร็วของร่างกาย สมองและจิตใจของเราอย่างเป็นธรรมชาติ ในตอนหน้าถ้าเรารวม I, L และ E เข้าด้วยกันเป็นคำว่า SMILEเราจะสร้างรอยยิ้มไม่เฉพาะการเดินทางของตัวเราแต่ทีมงานที่ไปด้วยก็จะมีความสุขร่วมกันสู่เป้าหมายของความสำเร็จ
 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us