รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
พลังแห่งความรักของผู้นำ Leading with power of love (2)
 

 altการการสร้างภาวะผู้นำในสิ่งที่เราเก่งแล้วในการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้องผนึกกำลังกับคนสำคัญที่อยู่รอบตัวที่สามารถเสริมดวงและกลายเป็นเทวดาและเทพธิดา ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีความเหมือนและความแตกต่าง แต่ถ้าเราสามารถประสานและต่อยอดได้ถูกคนถูกที่ถูกเวลา เราจะสามารถใช้ความรักเพื่อสร้างเครือข่ายที่มีพลังมหาศาลในการให้คุณค่าที่และสังคม
    การสร้างความผูกพันกับคนสำคัญที่อยู่รอบตัวเราหรือ Partnership Intimacy เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้าง Value Creation ของสินค้าและบริการโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่างเพียงแต่ต้องประกบคู่กับคนที่อยู่รอบข้างและต่อยอดความเก่งด้วยกันอย่างลงตัว การเลือก (get)การรักษา (Keep)และการสร้างการเจริญเติบโต (Grow)ร่วมกันนับเป็นความสามารถของการแข่งขันที่สำคัญในยุคปัจจุบัน
    ความสามารถในการสร้างความรักและชื่นชมธรรมชาติของความเหมือนและความต่างของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อประสานคนเหล่านั้นให้กลายเป็นเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงเป็นทักษะของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่จะต้องพัฒนาให้กลายเป็นสัญชาตญาณใหม่เพราะในอดีตเรามักจะชอบและรักคนที่เหมือนเราถ้าใครมีความต่างก็มักจะกลายเป็นความขัดแย้ง ในขณะที่ปัจจุบัน เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักเลือกใช้คนที่มีความต่างมีสามารถประสานความต่างให้กลายเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
    องค์ประกอบที่สำคัญในการรักและชื่นชมคนสำคัญก็คือ
    1. เลือก (get)การเลือกคนที่ถูกต้องสำหรับหน้าที่ตลอดจนจังหวะและเวลาที่ถูกต้องเป็นความสำคัญอันดับแรก ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องรู้จักจุดโดดเด่นที่เกิดจากอุปนิสัยพื้นฐานของต่อมสุขใจของเราเองในขณะเดียวกันก็จะต้องรู้ถึงจุดเครียดที่เป็นบ่อเกิดของมลพิษทางอารมณ์ที่เราทำแล้วไม่มีความสุข
    ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาของ  CEO ขององค์กรไทยที่ผงาดในความเป็นผู้นำในอาเซียน เขาเป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะมีปัญหาหรือวิกฤติเกิดขึ้น ต่อมสุขใจของเขาคือความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เมื่อผู้เขียนสะท้อนถึงภาวะทางอารมณ์จากการทำแบบสอบถาม  ทางอัจฉริยภาพหรือ  Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment(MIP)
    CEO ท่านนี้จึงตระหนักได้ว่าเมื่อเขาบริหารโอกาสด้วยแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในตัวเขาซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสุขและนำมาถึงความสำเร็จอย่างง่ายคาย เนื่องจากเป็นอุปนิสัยพื้นฐานที่อยู่ในตัวเขา แต่เมื่อเขาต้องบริหารการเงินและลงมือคุมคนเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงแม้จะทำได้ดีแต่ก็ไม่มีความสุขและมักจะมีอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆ
    CEO จึงมาปรึกษาเพื่อเลือกคนที่มีความต่างที่สามารถมาเสริมดวงเขาได้โดยที่ถ้าเขาประสานใจและความคิดกับคนสำคัญที่จะเป็นผู้เอาความเครียดออกไปจากตัวเขาได้เขาก็จะมีเวลาทำสิ่งที่เขาชอบ ที่เขาสนุกและอยากที่จะทำได้มากขึ้น
    เมื่อเราทำแบบทดสอบกับคนสำคัญรอบข้างปรากฏว่าภรรยาของเขาเองเป็นคนที่มีความชอบในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลข ในขณะที่น้องชายชอบลุย ชอบงานปฏิบัติและมีความสามารถในการเข้ากับคนอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อเขาเห็นอุปนิสัยพื้นฐานของคนสำคัญใกล้ตัวที่เคยมองข้ามความสามารถและความชอบที่มี เมื่อรู้จักธรรมชาติและมอบหมายให้ถูกเรื่องทั้งน้องชายและภรรยาก็กลายเป็นเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงเขาอย่างลงตัว
    2. รักษา (Keep)การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจำเป็นที่จะต้องให้เวลา มองเห็นส่วนดีของกันและกัน ยอมรับได้ถึงความแตกต่างของส่วนที่ไม่ดีตลอดจนมีความคาดหวังที่เหมาะสมเพื่อหมั่นสร้างบัญชีออมใจซึ่งกันและกัน การสร้างบัญชีออมใจก็เปรียบเสมือนบัญชีธนาคารที่มีทั้งฝากและถอนแต่ถ้าเราหมั่นฝากหมั่นให้ความรักและชื่นชมความโดดเด่น  เราก็จะสร้างบัญชีบวกให้กับการออมใจ แต่เมื่อใดเราเพ่งมองแต่ส่วนไม่ดีบัญชีลบก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย
    CEO ท่านนี้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเสมอด้วยมุมมองที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างจึงเริ่มมองหาพันธมิตรทางธุรกิจต่างประเทศเพื่อขยายกิจการให้กลายเป็นที่หนึ่งในอาเซียนโดยวางพิมพ์เขียวที่ให้น้องชายเป็นผู้บริหารการปฏิบัติแต่หาพันธมิตรในแต่ละประเทศที่มีเครือข่ายและมีลูกค้าอยู่ในมือ เขาและน้องชายสร้างระบบในการบริหารโอกาสและนำไปประยุกต์ใช้กับเครือข่ายในแต่ละประเทศได้อย่างลงตัว แต่สิ่งที่เขาไม่ลืมก็คือ เมื่อวางพันธมิตรให้ถูกตำแหน่งแล้วก็หมั่นสร้างบัญชีบวกทางใจอยู่ตลอดเวลา
    3. สร้างการเจริญเติบโต (Grow)เมื่อประกบคู่กับคนที่ถูกต้องสร้างบัญชีออมใจที่แน่นแฟ้น การสร้างการเจริญเติบโตเป็นเสมือนการช่วยให้เขามีวุฒิภาวะที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยืน  CEOท่านนี้จึงได้ให้ผู้เขียนสร้างหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่คนสำคัญไม่ว่าจะเป็นภรรยา น้องชายหรือเครือข่ายทางพันธมิตร ไม่ว่าจะในเรื่องการเงิน การบริหาร การสร้างองค์กร การเป็นผู้นำ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีมตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการประสานความต่างในแต่ละประเทศเพื่อให้สินค้าและบริการแบบไทยๆมีความลงตัวในประเทศต่างๆ อย่างเหมาะสม
    พลังแห่งความรักของผู้นำจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ถ้าเราสามารถเลือกที่จะรักให้ถูกที่ สร้างบัญชีทางใจเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างทักษะที่เหมาะสมเพื่อสร้างการเจริญเติบโต ผู้นำก็สามารถรวมพลังเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง คราวหน้าเราคงมาดูมิติสุดท้ายของการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่จะบ่มพลังของความรักของผู้นำและทีมงานให้เติบโตอย่างมีรากแก้วที่แข็งแรง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,028
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us