รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
Wealth of the Leader (1)
 

  altผู้นำหลายคนที่เน้นถึงความสำคัญในการสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ สร้างผลกำไรแต่มักจะสูญเสียสุขภาพ ไม่มีเวลาทำสิ่งที่เคยฝันว่าอยากจะทำ สูญเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง มีความเครียดสั่งสมเป็น Emotional Toxic อยู่ตลอดเวลา ผู้นำแห่งความมั่งคั่งรำ่รวย (Wealth of the leader) ประกอบด้วยความมั่งคั่งใน 7 มิติก็คือ
    1. Physical Wealth
    สุขภาพและร่างกายแข็งแกร่งที่สามารถทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ ผู้บริหารหลายท่านที่มีเงินแต่ไม่มีสุขภาพที่แข็งแกร่ง หลายครั้งที่ผู้เขียนมีโอกาสทานข้าวกับผู้บริหารที่เป็นโรคเบาหวาน โรคเก๊าต์ โรคหัวใจ โรคความดัน โรคมะเร็ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในการทำงานแต่กลับไม่สามารถใช้เงินซื้ออาหารที่ตัวเองอยากกินได้เพราะมีโรคร้ายต่างๆ มารุมเร้า
    บางท่านมีความฝันที่อยากจะทำสิ่งต่างๆ อยากไปเที่ยวในที่ต่างๆแต่สังขารหรือร่างกายที่ไม่พร้อมทำให้ไม่สามารถพิชิตความท้าทายที่อยากทำได้ ผู้เขียนมีโอกาสทำโปรแกรมที่เรียกว่า Leadership Fitness Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารในการไปทำสิ่งท้าทายต่างๆ เช่นการปีนภูเขาที่เป็น World Summit โดยเน้นการพัฒนาในด้านความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นและความทนทาน เพื่อพร้อมที่จะมีร่างกายที่พร้อมที่จะเดินทางขึ้นไปสู่เทือกเขาที่มีความสูงมากกว่า 5,000 เมตร
    การมีความสามารถในการประเมินสมรรถนะของร่างกายที่ถูกต้องเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายของการทำงานที่ดูเหมือนจะยาวนานขึ้นและต้องมีความอึดขึ้นจำเป็นที่มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะที่ต้องการในงาน ถ้าเรารู้จักดูแลร่างกายและสามารถพัฒนาสมรรถนะให้พร้อมต่อสู้กับความเร็วและความอดทนที่มากขึ้น เราก็สามารถที่จะมี Physical Wealth ที่พร้อมจะทำในสิ่งที่เราอยากทำ
    2. Emotional Wealth
    การมีความมั่งคั่งทางอารมณ์ทำให้เราสามารถจะมีชีวิตอย่างมีความสุข มีภูมิต้านทานความเครียดที่สามารถจะพร้อมในการรับมือกับปัญหาและวิกฤติที่ถาโถมเข้ามาด้วยความเร็วที่สูงขึ้น การสร้างอารมณ์บวกและการสร้างบัญชีทางอารมณ์ที่มั่งคั่งด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นมิติพื้นฐานที่จะสนับสนุนให้ความมั่งคั่งด้านอื่นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
    ผู้บริหารหลายท่านสร้างความสำเร็จบนต่อมเครียดของตัวเอง ทำให้ยิ่งเดินทางไปหาความสำเร็จที่สูงขึ้นกับทวีคูณความเครียดมากขึ้น การไม่รู้จักต่อมสุขใจและต่อมเครียดของตัวเองทำให้เราไม่สามารถแยกแยะระดับอารมณ์บวกและลบที่เกิดขึ้นในตัวเรา บางครั้งเมื่อเราไม่สามารถเข้าใจสัญญาณทางอารมณ์โดยเฉพาะทางด้านลบที่ทวีคูณสูงขึ้น ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจจะย้อนไปทำลายร่างกาย สัมพันธภาพกับคนรอบข้างตลอดจนลดระดับความเบิกบานในการเดินทางไปหาความสำเร็จในชีวิต
    การรู้จักต่อมสุขใจทำให้สามารถสร้างความรู้สึกบวก รอยยิ้มและความสนุกในการเดินทางไปหาความสำเร็จ ผู้เขียนมีโอกาสให้ผู้บริหารหยุดสำรวจภาวะทางอารมณ์ด้วยแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพเพื่อเป็นกระจกส่องให้เข้าใจรากแก้วทางอารมณ์บวกเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์บวกสู่เป้าหมายของความสำเร็จ
    3. Relationship Wealth
    ความสัมพันธ์ที่มั่งคั่งด้วยความรัก ความเคารพ ความเชื่อมั่นกับคนสำคัญของเราเป็นความมั่งคั่งที่ต้องลงทุนสร้างขึ้นมา ผู้บริหารหลายคนมองเห็นความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นของตาย มิได้มีการทะนุบำรุงหรือทำให้มันงอกเงย ทำให้บัญชีทางใจของความสัมพันธ์ตำ่ลงเรื่อยๆ
    การสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและมั่งคงจำเป็นที่จะต้องบริหารบัญชีทางใจด้วยการหมั่นฝากความสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากที่ถ้าเราต้องการให้บัญชีมีจำนวนเงินมากขึ้นเราก็ต้องหมั่นฝากเงินอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเราถอนบ่อยๆ เราก็จะพบว่าเงินในบัญชีจะร่อยหรอลงและหลายครั้งจะมีบัญชีติดลบเกิดขึ้นถ้าเราถอนมากเกินไป
    บทบาทของผู้นำที่ช่วยให้คนสำคัญที่อยู่รอบข้างรู้จักต่อมสุขใจและให้โอกาสให้คนเหล่านั้นเจริญเติบโตเพื่อเติมเต็มชีวิตที่เขาแสวงหาเป็นการสร้างบัญชีทางใจที่เป็นบวกอย่างง่ายดาย มีผู้นำกล่าวไว้อย่างน่าสนใจเมื่อขอให้ผู้เขียนนำแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพมาช่วยทีมงานให้รู้จักต่อมสุขใจเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขว่า "มันเป็นของขวัญและความรู้สึกที่ดีที่ให้โอกาสให้ทีมงานรู้จักตัวเองและมีชีวิตที่ดีขึ้น มันช่วยให้ความสัมพันธ์ของเขาและทีมงานแนบแน่นและผูกพันด้วยการให้อย่างมีคุณค่า"
    ในคราวหน้าเราคงมาดูมิติของความมั่งคั่งของผู้นำอีก 4 มิติในด้านเวลา การงาน การเงินและการสร้างคุณค่าแก่สังคมที่จะส่งเสริมให้ผู้นำมีความมั่งคั่งในชีวิตอย่างแท้จริง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3,002
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785
 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us