รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
Leadership Lessions from Everest
 

Leadership Lessions from Everest
  การเอาชนะความกลัวในการก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเป็นการก้าวกระโดดในการสร้างความแข็งแกร่งของการพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (Leadership Maturity Fitness) การเดินทางท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของเอเวอเรสต์เป็นความท้าทายในการเอาชนะความกลัวโดยเฉพาะแต่ละช่วงที่ต้องปรับตัวเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรคแพ้ความสูง การ Focus เพื่อสร้างรอยยิ้มอย่างมีความสุขในทุกก้าวที่เดินแทนที่จะคิดถึงความกลัวในอดีตหรือความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นปัจจัยสำคัญในก้าวสู่การพัฒนาภาวะผู้นำในอีกระดับหนึ่ง

        ก้าวด้วยรอยยิ้มจากต่อมสุขใจ

ผู้เขียนมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาของผู้นำหลายท่านที่มีความเชื่อในพลังของความมหัศจรรย์ของเอเวอเรสต์ที่สามารถสร้างบรรยากาศของความท้าทายที่สามารถสะกิดความเก่งและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้บริหารในการสร้างการก้าวกระโดดให้กับวุฒิภาวะของผู้นำไม่ว่าความกล้าหาญทางด้านจิตใจ (Braveheart) ทางด้านความคิด (Brain)  และทางด้านร่างกาย (Body) โดยมี 3 มิติสำคัญของการปรับเปลี่ยนนั่นก็คือ

1.  ความกลัวให้เป็นความกล้า
ความกลัวที่จะทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำ การกลัวการขึ้นสู่ความสูงที่ไม่เคยไปมาก่อน จะสร้างขีดจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจเรา
ผู้เขียนเคยเห็นผู้นำหลายท่านที่กลัวความสูงแต่สามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าโดยเปลี่ยนมุมมองในการ  Focus แทนที่จะจดจ่ออยูที่ความสูงของเหวที่เราเดินผ่านกลับหันไปมีสติในการมองสวยงามของทางเดินและเก็บเกี่ยวความสุขที่ได้รับในการเดินทาง 
เมื่อใจเราจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อเราจดจ่อกับความสูงของเหวความกลัวก็จะขยายใหญ่ แต่เมื่อเราจดจ่อกับรอยยิ้มของการเดินทาง พลังบวกแห่งการเดินทางก็จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างความกล้า ดั่งคำที่ว่า Win small but win often เมื่อความกล้าเริ่มก่อตัว ถ้าเราจดจ่อกับความเป็นไปได้ ความกล้าหาญหรือ Brave heart จากหัวใจก็จะกล้าแกร่งขึ้น 

2.  ความสงสัยให้เป็นความศรัทธา
        เมื่อหัวใจกล้าแกร่ง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าค้นหา การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างปัญญาในการก้าวข้ามช่องว่างของความเป็นไปได้ก็จะเกิดขึ้น เมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้น สิ่งที่ไม่แน่ใจก็จะกลายเป็นความเชื่อมั่นและกลายเป็นความศรัทธาในที่สุด
        ผู้เขียนสังเกตุเห็นความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อตัวเองมากขึ้นเมื่อผู้บริหารท่านนี้สามารถก้าวข้าม Chola Pass ซึ่งมีความสูง 5,380 เมตร เป็นทางที่ชันและหฤโหดในการปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดโรคแพ้ความสูง การเล่นกับศักยภาพเสริมที่ซ่อนเน้นอยู่ภายในโดยที่ทำให้เราสามารถ go extra mile หรือไม่หยุดต่อความเหนื่อยล้าแต่ก้าวต่อไปเกินความคุ้นเคยเก่าและค่อยผ่อนแรงแต่ไม่หยุดเดินทำให้เรามีประสบการณ์ในการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองในการก้าวสู่ความสูงในระดับใหม่ด้วยศรัทธาที่เกิดจากการกระทำ
        ผู้บริหารหลายคนบริหารการปรับตัวไม่ทันและยอมแพ้ต่ออุปสรรคแทนที่จะเปลี่ยนความสงสัยเป็นการขยายความศรัทธาในตัวเอง ผู้บริหารที่ยอมพ่ายแพ้จะหาข้ออ้างที่จะไม่ไปต่อในความสูงที่เพิ่มขึ้น พื่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ที่ให้ความร ทักษะใหม่และสามารถกระตุ้นให้ศักยภาพภายในหลั่งออกมาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเป็นแรงผลักดันที่สำคัญเมื่อเจ้าตัวของผู้บริหารมีความสงสัยในตัวเองเพิ่มขึ้น การพิสูจน์ความท้าทายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความศรัทธาเป็นบันไดอีกขั้นที่สำคัญต่อการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม

3.  ความท้อถอยให้เป็นความเพียร
เมื่อใจกล้าและสมองเต็มไปด้วยความรู้และความเชื่อมั่นในความเป็นได้ การหมั่นสร้างความเพียรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นจากภายใน การเพิ่มศักยภาพเหนือขีดจำกัดจำเป็นที่จะต้องรู้จักจิตดั่งเดิมของผู้นำแต่ละคน ต้องรู้จักระดับศรัทธาที่มีในตัวเองเพื่อสร้างความเพียรในระดับที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นความท้อถอย
โค้ชที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในตัวผู้นำแต่ละคนที่รู้จังหวะเวลาที่ควรจะเร่งและรู้จังหวะเวลาที่ควรผ่อนเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องเข้าใจระดับความแกร่งของสมองและจิตใจของผู้บริหารแต่ละคนเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหม่ที่รองรับทั้งความสูง ระยะทางและความเร็วที่เพิ่มขึ้นได้อย่างพอเหมาะพอควร
การทดสอบสมรรถนะของหัวใจ สมองและกล้ามเนื่้อเป็นสิ่งสำคัญในการวางกลยุทธ์ของการเดินทางโดยเอาธรรมชาติของขุนเขาเป็นบทเรียน เมื่อทีมของผู้เขียนเห็นความพร้อมในแต่ละส่วนของวุฒิภาวะไม่ว่าจะเป็นสมอง หัวใจและร่างกาย การวางเส้นทางเดิน ความชัน ความเร็วและระยะทางที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป็นการสร้างบรรยากาศของความท้าทายของขุนเขาที่ต้องบรรจงเลือกสรรดั่งคำที่ว่า “The Right Mountain to grow” 
ผู้นำหลายคนที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติของความมหัศจรรย์ของเอเวอเรสต์กล่าวเป็นเสียงเดียวกันกับผู้เขียนว่า เส้นทางเดินสู่ความมหัศจรรย์ของเอเวอเรสต์นั้นทำให้เขาค้นพบความมหัศจรรย์ของศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเขาและยังเข้าใจประตูที่จะเป็นใช้ศักยภาพนั้นให้ถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์สู่ความสำเร็จในมิติใหม่พร้อมรอยยิ้มและความสุขในการเดินทาง
 

 โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us