รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
Unlock your human potential ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ (2)
 

 Unlock your human potential
ปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพ (2)
  
การสร้างวิถีผู้นำที่ช่วยปลดปล่อยพลังแห่งอัจริยภาพด้วยทีมงานที่สามารถเสริมสิ่งที่เราขาดจะเป็นหนทางในการสร้างแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเก็บเกี่ยวความสุขในการสร้างบรรยากาศเพื่อก้าวข้ามความอุปสรรคในการสร้างความสำเร็จอย่างมีความสุข
เมื่อเรารู้จักต่อมสุขใจและต่อมเครียด ทั้งยังสามารถวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบอารมณ์ว่าต่อมพลังด้านไหนที่ทำแล้วเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจ และต่อมไหนที่เป็นเสมือนแรงโน้มถ่วงที่คอยกระตุกกลับในสร้างความเครียดและพลังลบในการเดินทางจะทำให้เรารู้ธรรมชาติของตัวเราได้ดีขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนบันได 2 ขั้นแรก ในการปลดปล่อยศักยภาพที่เราซ่อนเร้นอยูภายใน
บันไดขั้นที่ 3 ก็คือการสร้างวิถีทางเดินที่สร้างพลังแห่งแรงบันดาลใจ
 
      ความเชื่อและความศรัทธาเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อกำเนิดพลังแห่งแรงบันดาลใจ ผู้เขียนมีโอกาสพาผู้บริหารที่เหลืออีก 1 ปีจะเกษียณอายุไปผจญภัยบนขุนเขาร่วมกับ คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช ที่เข้าใจการใช้ธรรมชาติมาเป็นส่วนร่วมในการที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองและความซับซ้อนของธรรมชาติที่อยู่รายล้อมเราเป็นพรสวรรค์ซึ่งทำให้คุณวิทิตนันท์สามารถเป็นคนไทยคนแรกที่ก้าวขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์
ทีมของผู้เขียนได้วางแผนร่วมกับคุณวิทิตนันท์ ให้ผู้บริหารท่านนี้นำทีมงานที่มีส่วนเป็นเสมือนเทวดาและเทพธิดาที่สนับสนุนจุดอ่อนที่ผู้บริหารไม่อยากทำ ทีมงานของผู้บริหารได้มีโอกาสทำแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและตรวจสอบแล้วว่า เขาเหล่านั้นสามารถมาประสานมุมที่ผู้บริหารท่านนี้มีต่อมเครียด ผู้บริหารท่านนี้ต้องใช้ต่อมเครียดทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งงานนั่นก็คือ การแก้ปัญหาและการวางแผนแต่กลับที่ให้สุขภาพยำ่แย่ขึ้น 
เมื่อรายล้อมด้วยทีมงานที่มีต่อมสุขใจในด้านการแก้ปัญหาและวางแผนทำให้ผู้บริหารท่านนี้เน้นการใช้ต่อมสุขใจในด้านการมองภาพรวมและความคิดสร้างสรรค์ด้วยหัวใจที่เมตตาได้อย่างเต็มที่ การขึ้นสูงขุนเขาที่สูงขึ้นความเบาบางของอากาศและความเหนื่อยในการก้าวข้ามสู่ความสูงที่ไม่คุ้นเคยทำให้ผู้บริหารทั้งทีมต้องเอาจิตดั่งเดิมซึ่งเป็นอุปนิสัยพื้นฐานที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกมาใช้ขับเคลื่อนชีวิตบนความสูงที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
บันไดขั้นที่ 4 ก็คือการชื่นชมตัวเองและสร้างรอยยิ้มในทุกก้าวที่เดิน
การชื่นชมตัวเองด้วยรอยยิ้มจากใจของทุกคนในทีมเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงานดั่งแนวคิดที่ว่า “Win Small and Win Often” การฟังและชื่นชมจากสมองและหัวใจเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจและความศรัทธาในแต่การเดินทางเพื่อก้าวสู่ความสูงที่มากขึ้น 
ผู้เขียนจะสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดถึงความพร้อมของวุฒิภาวะของผู้นำหรือที่เราเรียกว่า Maturity Fitness ที่แข็งแกร่งทั้งร่างกาย สมองและหัวใจ เมื่อผู้บริหารมีการใช้ศักยภาพให้ถูกกับอุปนิสัยพื้นฐาน พลังของต่อมสุขใจก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งสูงขึ้นบนขุนเขาผู้บริหารที่เป็นพี่ใหญ่แม้จะอายุ 59 ปีแล้วแต่ดูเหมือนจะยังมีพลังงานอย่างเหลือเฟือสามารถนำทีมไปได้อย่างมีรอยยิ้มอย่างมีความสุข
ในขณะเดียวกันทีมงานที่ถูกบรรจงเลือกสรรค์จากแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพเมื่อบทบาทในทีมถูกกับต่อมสุขใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาและวางแผนอย่างเป็นระบบทำให้ทั้งทีมมีความสนุกและมีความสุขในการเดินทางอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ทีมงานเล่นบทบาทบู้ในการเดินทางพื่ใหญ่ก็สามารถเล่นบทบาทบุ้นหรือเป็นผู้นำทางความคิด Thought Leader ในการมองภาพรวมเพื่อวางวิถีแห่งการเดินทางที่มีทั้งความสนุก ท้าทายและเป็นไปได้เพื่อสร้างความเช่ื่อ มั่นและศรัทธาในทีมงานและเป้าหมายร่วมกัน
บันได้ขั้นที่ 5 สร้างบรรยากาศที่ต่อยอดความเก่งเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค
อุปสรรคเป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญ ถ้าเราสามารถสร้างกระบวนการต่อยอดที่ใช้พลังแห่งอัจฉริยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ การรวมพลังทีมงานเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคสามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์
ผู้บริหารพี่ใหญ่ท่านนี้ไม่เคยคิดว่าสามารถขึ้นมาสู่ความสูงขนาดเทียมเมฆนี้ได้และจริงๆ แล้วผู้เขียนและคุณวิทิตนันท์สังเกตเห็นได้ชัดว่าระหว่างทางในช่วงใกล้ถึงยอดเขา ผู้บริหารท่านนี้จะเกิดอาการแพ้ความสูงแต่เมื่อเราปรับ Focus ให้เขาเป็นบทบาท Creative Photographer หรือตากล้องที่ต้องสร้างสรรค์ภาพที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนทำให้พลังแห่งศักยภาพหลั่งสารเอ็นโดฟินออกมาและสร้างภูมิต้านทานที่สามารถเปลี่ยนจาก Maturity sickness ให้กลายเป็น Maturity Fitness ได้อย่างทรงพลัง
การมองภาพรวมอย่างสร้างสรรค์เป็นบทบาทตากล้องที่ผู้บริหารท่านนี้ได้ใช้ตลอดทางสูงยอดเขา เมื่อมีทีมงานที่ช่วยเป็นลมส่งท้ายวางแผนและแก้ปัญหาทำให้เขาสามารถปลดปล่อยความเก่งอย่างมีความสุข บทเรียนของ  Self-Reflection จากการผจญภัยทำให้บริหารท่านนี้รู้จักตัวเองมากขึ้นและมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเขาเล่นบทบาทนี้ในอีก 1 ปีที่เหลือในการทำงานด้วยทีมที่รู้ใจเขาจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นและยังสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นในทีมงานมากขึ้นด้วย
ผู้เขียนมีโอกาสเจอผู้บริหารท่านนี้ปรากฏว่า เขากลับได้ต่อสัญญาในการเป็นทีปรึกษาซึ่งเป็นบทบาที่เขาชอบและยังสามารถสอนประสบการณ์ที่สั่งสมมาให้กับน้องๆ อย่างเมตตา น้องๆ ผู้บริหารพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อพี่ทำสิ่งที่รักและสิ่งที่ชอบ พี่เปลี่ยนเป็นคนละคนพลังแห่งความรักและเมตตาที่จะช่วยสอนให้น้องได้ดีเป็นเสมือนการปลดล็อคศักยภาพของพี่ที่ไม่ได้ใช้ให้หลั่งไหลออกมา
        เมื่อน้องได้รับสิ่งดีๆ น้องก็อยากให้พี่อยู่เคียงข้างเป็นพี่เลี้ยงในบทบาทใหม่นอย่างชื่นชมโดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us