รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
EQ@Work การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
 

EQ@Work การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ  

  

 
 
ความเครียดในการทำงานเป็นเสมือนความร้อนที่ครุกรุ่นอยู่ในตัวเราที่สามารถจะแปลงรูปแบบของพลังงานให้กลายเป็นความโกรธ ความไม่ได้ดั่งใจ ความเจ้าอารมณ์หรือกลายเป็นการสะสมโรคร้ายของมนุษย์เงินเดือนอาทิเช่น โรคความดัน โรคมะเร็ง โรคกรดไหลย้อนกลับ เป็นต้น
ผู้เขียนได้มีโอกาสจัดหลักสูตร   EQ@Work ให้กับระดับ CEO และผู้บริหารในทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ คุณพ่อคุณแม่ตลอดจนลูกๆที่ต้องการรู้จักสร้างรอยยิ้มและอารมณ์บวกในการใช้ชีวิตและการทำงาน
ผู้บริหารที่เป็นคุณแม่หลายท่านได้นำหลักการในหนังสือ การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ (EQ with Thai SMILE) ของผู้เขียนไปเริ่มต้นสร้างรอยยิ้มทางอารมณ์กับตนเอง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกทั้งเจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานและแม้แต่ลูกชายที่บ้าน ยังเอ่ยปากขอเคล็ดลับที่เปลี่ยนคุณแม่จากคนเจ้าอารมณ์และมีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยให้กลายเป็นคุณแม่ที่ มีสติ ใจเย็น มีความเข้าอกเข้าใจ ทั้งที่ทำงาน และเป็นคุณแม่ที่มีเวลาและเป็นลมส่งท้ายให้ลูกอยู่ตลอดเวลา
เคล็ดลับที่คุณแม่นักบริหารได้รับในการสร้างรอยยิ้มจากหนังสือของผู้เขียนก็คือกระบวนการสร้างรอยยิ้มแบบไทยๆ  S-M-I-L-E  นั่นก็คือ

S - Self Awareness รู้จักต่อมสุขใจและต่อมเครียดที่เป็นบ่อเกิดของพลังที่ขับเคลื่อนอารมณ์ทั้งในแง่บวกและลบ  การรู้จักบ่อเกิดของพลังและรู้จักจังหวะในการขับเคลื่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ การสลายอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นมาแล้วโดยไม่รู้สาเหตุจะเป็นการเฝ้ามองอาการแต่ไม่ใช่ต้นเหตุของการเกิดของความเครียดที่แท้จริง
คุณแม่นักบริหารมาหาผู้เขียนหลังจากอ่านหนังสือไปแล้วและขอทำแบบสอบถาม Multi-Dimension Intelligence Profile เพื่อเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนว่างานใดกระตุ้นให้ต่อมสุขใจทำงานและงานใดกระตุ้นให้ต่อมเครียดทำงาน คุณแม่นักบริหารเป็นคนที่มีต่อมสุขใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่จะเครียดเมื่อต้องลงมือปฎิบัติงานที่เดิมๆ ซำ้ๆ โดยเฉพาะงานธุรการ
 
M - Manage Emotion รู้จักบริหารระดับอารมณ์ คุณแม่นักบริหารเริ่มเฝ้ามองธรรมชาติของตัวเองว่าแต่ละวันในการทำงานมีระดับอารมณ์ในการทำงานต่างๆ ในแต่ละวันเป็นอย่างไรและทุกเย็นจะเริ่มแยกแยะและวิเคราะห์ธรรมชาติของงานที่ทำให้เย็นวันนั้นมีอารมณ์บวกหรือลบ
เมื่อตั้งใจเฝ้ามองตลอดหนึ่งเดืิอนเต็มอย่างจริงจังรวมทั้งตั้งเป้าหมายว่าทุกวันต้องมีอารมณ์บวกกลับบ้านเสมอ คุณแม่นักบริหารเริ่มบริหารอารมณ์เครียดจากงานภาคปฎิบิติโดยเฉพาะงานธุรการที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดง่าย เมื่อเข้าใจบ่อเกิดของอารมณ์ลบจึงวางแผนหาระบบและคนที่เป็นทีมงานที่ชอบงานธุรการมาช่วยทำงานนี้ทำให้ระดับความเครียดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

I - Innovate Inspiration การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ เป็น Proactive action ที่จะสร้างสรรค์พลังแห่งรอยยิ้มที่เป็นบวกกับชีวิต เมื่อคุณแม่นักบริหารลดงานธุรการที่เป็นบ่อเกิดความเครียดแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างภูมิต้านทานความเครีียดด้วยการสร้างอารมณ์บวกจากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
คุณแม่นักบริหารจึงได้นำข้อมูลจาก Multi-Dimension Intelligence Profile ที่สะท้อนต่อมสุขใจด้านความคิดสร้างสรรค์ ไปคุยกับเจ้านายและเริ่มของานที่ต้องการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ในเวลาไม่ถึง 3 เดือนคุณแม่นักบริหารได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนวัตกรรมใหม่ชิ้นโบว์แดงหลายชิ้น และได้มีโอกาสทำงานทางด้านนวัตกรรมเต็มตัว หลังจากแสดงผลงานมากมาย ยิ่งทำงานที่ต่อมสุขใจทำงานมากเท่าไหร่ภูมิต้านทานความเครียดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ถ้าเราสามารถบริหาร S-M-I ได้ดีเท่าไร เราก็จะเป็นผู้นำในการสร้างรอยยิ้มให้กับตนเองมากขึ้นเท่านั้น บ่อเกิดแห่งรอยยิ้มจากภายในเป็นพลังบวกที่คนรอบข้างสัมผัสได้เพราะคุณแม่นักบริหารจะมีรอยยิ้มในตนเองมากขึ้น สุขง่ายขึ้นทั้งยังเป็นผู้นำต้นแบบแห่งรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างที่หมั่นมาถามเคล็ดลับอยู่อย่างต่อเนื่อง

L - Listen with head and heart ฟังด้วยสมองและหัวใจเพื่อเข้าใจต่อมสุขใจและต่อมเครียดของคนที่อยู่รอบข้าง คุณแม่นักบริหารจึงให้ทีมของผู้เขียนไปทำแบบสอบถามกับคนสำคัญที่อยู่รอบข้างได้แก้ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ทีมงานตลอดจนลูกชายเพื่อที่เธอจะได้เห็นธรรมชาติของความต่างในคนสำคัญเหล่านั้น
คุณแม่นักบริหารเสริมไว้อย่างน่าสนใจว่า สมัยก่อนเธอพยามเปลี่ยนคนเหล่านั้นโดยไม่พยายามเข้าใจธรรมชาติของเขาเขาเสียก่อน แต่เมื่อเข้าใจธรรมชาติและบ่อเกิดของอารมณ์ของคนรอบข้าง เธอก็เริ่มปรับตัวเองแทนที่จะไปปรับเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าและลดความตรึงเครียดของความไม่ได้ดั่งใจลงอย่างมาก
E - Enhance Social Skill สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่เป็นบวกร่วมกัน เมื่อเข้าใจธรรมชาติของคนรอบข้างอย่างแท้จริงการประสานความคิดและจิตใจให้เกิดเป็นพลังบวกด้วยกันก็ทำได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเข้าใจลูกชาย และลูกชายก็เข้าใจตัวเองมากขึ้น การสร้างวุฒิภาวะในการประสานอารมณ์บวกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
คุณแม่ทิ้งท้ายไว้ว่า ถ้าตัวเราและคนรอบข้างมี  EQ ในการเข้าใจต่อมสุขใจซึ่งกันและกันการสร้างรอยยิ้มร่วมกันก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

 โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us