รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]ผู้นำสร้างผู้นำ
 
 

คำนิยม

องค์กรชั้นนำของโลกส่วนมากมิได้สร้างผู้นำที่เก่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่สร้างทีมงานผู้บริหารที่มีความสามารถในการบันดาลใจทีมของตนในระดับสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

 

สิ่งที่อาจารย์กฤษณ์นำมาเสนอเป็นการสร้างผู้นำซึ่งสามารถที่จะกระตุ้นและนำพลังงานของทีมไปใช้ในระดับสูงสุด เกร็ดความรู้และข้อแนะนำต่างๆสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงถ้าผู้บริหารทุกคนเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ของทั้งผู้นำและทีมงาน

 

เมื่อปีที่แล้วผมคำนวณแล้วว่าผมใช้เวลาทำงาน 1 เดือนจาก 12 เดือนในการอบรมและสัมมนาผู้นำขององค์กรผม ประโยชน์เมื่อทีมงานและผู้บริหารทำงานร่วมกันได้ดีก็คืองานผมน้อยลง ทั้งองค์กรก็มีความสุขขึ้น

 

ขอให้ทุกคนอ่านอย่างมีความสุขและเรียนรู้วิธีการนำความสุขนั้นไปมอบให้กับทีมงานด้วยครับ 

 

เฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย

Senior Vice President & Managing Director, 

DHL Express Hong Kong & Macau

 

ผมรู้จักอาจารย์กฤษณ์มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี  โดยอาจารย์กฤษณ์ได้เข้ามาช่วยในการวางแผนพัฒนาบุคคลากรของบริษัท   ตลอดจนการสร้างวิสัยทัศน์ของลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ตั้งแต่เริ่มแรกโดยอาจารย์กฤษณ์ได้นำระบบ Multi-Dimension Intelligence Technology (MIP) มาช่วยทำให้ผมรู้จัก ตัวเองและเข้าใจทีมงานมากขึ้น 

 

และที่สำคัญก็คือทำให้ผมรู้จักคำว่า "ต่อมสุขใจ" และไม่รู้สึกเครียด เวลาทำงาน และยังสามารถประสานพลังของต่อมสุขใจจากทีมงานในการสร้างพลังขับเคลื่อนลีโอของเรา

 

ต้องขออนุญาตยืมภาษาและเนื้อหาบางส่วนในหนังสือของ      อาจารย์กฤษณ์มาบอกว่า หนังสือ    "ผู้นำสร้างได้"    ได้ผ่านการเจียระไนทางความคิดที่คมชัดและเต็มไปด้วยภาษาที่สวยงามจากอาจารย์กฤษณ์ และแสดงถึงพลังอัจฉริยภาพของ                 อาจารย์กฤษณ์ในการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และสะกิดความเก่งและต่อมสุขใจที่ซ่อนเร้นของผู้นำ เพื่อให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตัว เองออกมาได้อย่างเต็มที่ และนำไปสู่การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรด้วยความรัก ทำให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรได้

 

และผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบ จะสามารถเป็นผู้นำที่สามารถ "เจียระไน เป้าหมายโดยประสานพลังของต่อมสุขใจ พลังของแรงดึงดูด พลังของการเฝ้ามองอย่างสร้างสรรค์ ของทุกคนในองค์กร เพื่อการสร้างฝันที่เป็นจริง" เหมือนที่อาจารย์กฤษณ์เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน

 

หนังสือ “ผู้นำสร้างตน"    ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์จริงและจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีค่าของอาจารย์ กฤษณ์กับผู้นำและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำ

 

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

President & CEO กลุ่มบริษัท LEO Global Logistics Co.,Ltd.

 

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยหลักการของการเป็นและการสร้างผู้นำที่ดี พร้อมทั้งวิธีการค้นหาต่อมสุขใจ เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ผู้อ่านจะเพลิดเพลินกับการติดตามและเข้าใจเนื้อหาอันจะสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

 

คุณธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)


ผู้นำที่มีขุมพลังแห่งประสบการณ์

ผู้นำที่มีสายตาแหลมคมสงบนิ่งจากภายในมีใจยิ้ม 

ผู้นำที่สามารถกระเทาะศักยภาพดึงจุดแข็งพลิกจุดอ่อน

มากด้วยภูมิปัญญาการบริหาร

ผู้นำที่มีความเป็นผู้ใหญ่ สุขุม สุภาพ อ่อนโยน น่าเลื่อมใส

ผู้นำที่มีทักษะการฟังระดับสูงยากจะหาการเทียบได้

ผู้นำที่ล๊อคเป้าวางกลยุทธ์ล้อมอุดมการณ์โค้ชผู้อื่นได้ด้วยคำถาม

ผู้นำผู้บริหารจัดการเป็นธรรมชาติมีประสิทธิภาพที่เรียบง่าย

ผู้นำมีหัวใจใหญ่นำทีมสร้างวัฒนธรรมให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ร่วม

งานแสดงความสามารถเฉพาะตนได้อย่างถูกวิธีถูกที่ถูกทาง

ผู้นำที่ walk the talk  ผู้นำที่ทำในสิ่งที่เขียน

หนังสือ “ผู้นำสร้างคน”  อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร กับเนื้อหาที่กุมบังเหียนชีวิตดีดีและวิถีผู้นำ

 

ดร วรัญญา สะอาดเอี่ยม (ริเท็นนิส)

VP,  Ventures international Group

 

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us