รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]Well-Being Leader ผู้นำสร้างสุข
 
 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำค้นหาต่อมสุขใจ บริหารอารมณ์ในการสร้างความสุข สร้างกระบวนการโปรแกรมจิตให้เกิดความเชื่อใหม่ของความแข็งแกร่งทั้งกายและใจ พร้อมทั้งการอยู่อย่างสมดุลกับครอบครัว องค์กร และสังคมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง

 

คำนิยม

 

ผมได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในหลายประเทศที่ได้นำเอาความคิดในการสร้างความสมดุลย์ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) มาปรับใช้ตั้งแต่ปี 2010 (บริษัทผมเรียกหลักการนี้ว่า ‘Fit to Lead’)

 

ปีผ่านไป สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลบวกกับตัวผมเอง เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวของเรา ในการที่จะสร้างองค์กรให้มีความสุขและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ส่งผลให้การให้บริการดีขึ้นมาก นำไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้น ชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขมากขึ้น และยังสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ในทุกๆวันที่เข้ามาทำงาน

 

นอกเหนือจากนั้นผมยังได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้เขียนเอง ผมสังเกตุเห็นอาจารย์ได้ปรับตัวโดยใช้หลักการของ Well-being Leader ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งผมเห็นได้ในระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผมได้รู้จักกับอาจารย์ กฤษณ์ ซึ่งท่านได้นำเอาหลักการที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ และเล่มอื่นๆที่ผ่านมาไปใช้กับตัวเอง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

ผมจึงมั่นใจว่าผมสามารถเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้ได้เพราะผู้เขียนได้นำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองและประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับที่ผมได้นำเอาหลักการคล้ายกันไปใช้ในองค์กรทั้งสามประเทศที่ผมไปอยู่ ประเทศไทย ( ปี) สิงคโปร์ ( ปี) และฮ่องกง ( ปี-จนปัจจุบัน) ที่ผมได้เข้าไปบริหารตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาและยังคงใช้อยู่ทุกวันนี้

 

เฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย


Senior Vice President & Managing Director 

DHL Express Hong Kong & Macau

 

มีบุคคลหลายคนที่มีความสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้นำที่ดี

มีบางคนที่ทำเพราะรักอาชีพนี้

มีบางคนที่ทำเพราะนั่นคือความสุขใจที่แท้จริงในการเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนผู้อื่น

แต่ มีน้อยคนที่ใส่ใจในการส่งเสริมพัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้นำที่เต็มอย่างพอดี

ด้วยการวางรากฐานที่สำคัญรอบด้าน 

 

อาจารย์กฤษณ์ เป็นใครคนหนึ่งที่เป็นบุคคลทุกประเภทที่กล่าวถึง สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ

อาจารย์คือ อาจารย์เป็นบุคคลประเภทสุดท้ายด้วยที่สนใจพัฒนาผู้อื่น โดยสนใจการวางรากฐานรอบด้านอย่างห่วงใย เพื่อให้เกิดผู้นำที่มีหลักการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อสร้าง

ประโยชน์และความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน

 

หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยสาระที่กลั่นจากประสบการณ์ที่มีคุณค่าตลอดหลายปี.....

เตือนให้รู้ว่าผู้นำต้องตระหนักถึงอะไรบ้าง

บอกให้รู้ว่าสิ่งสำคัญของผู้นำคือการค้นหาต่อมความสุขให้เจอ

แนะวิธีที่จะเป็นผู้นำที่เต็มอย่างพอดีและมีความสุข

เหนือสิ่งอื่นใดเราในฐานะที่เป็นผู้นำจะได้ทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้

 

ในหลายครั้งดิฉันเชื่อว่าเวลาที่เรากำลังพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้น

เรื่อยๆ ถ้าเราไปผิดทาง โดยเฉพาะถ้ามีความสำเร็จเป็นตัวพรางตา แต่สุดท้าย

พบว่าไม่ใช่ มันว่างเปล่า หรือสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราจะพบว่าต้องใช้เวลาเพิ่มในการปรับตัวใหม่ เรียนรู้ใหม่ ตั้งหลักใหม่ บางคนอาจท้อถอย และรู้สึกเหนื่อยเกินไป ที่เศร้าคือบางคนอาจถึงขี้นลดความฝัน

ของตัวเอง และบอกตัวเองว่า ฉันเป็นผู้นำไม่ได้ ปล่อยให้คนอื่นเป็นไปเถอะ

แต่ถ้าเราไปถูกทาง เราจะรับมือกับสิ่งท้าทายอย่างมีความสุข เราจะไม่ปล่อย

ให้อุปสรรคใหญ่กว่าความฝันของเรา เพราะเรามีรากฐานที่แข็งแกร่ง เข้มแข็ง

ตามที่หนังสือแนะนำ

 

ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เป็นโค้ชให้ในโปรแกรม 2xU Well Being Leader เป็นเหมือนของขวัญที่ล้ำค่า ทำให้ดิฉัน ทีมงาน และครอบครัวได้ตระหนักถึงการออกกำลังเพื่อดูแลชีวิต ชีวิตที่พ่อกับแม่ให้พวกเรามาจากความรักและเสียสละ ประเด็นคือใครๆก็รู้ว่าออกกำลังนะดี แต่จะนำพาให้คนที่ไม่สนใจกลับมาตกผลึกและทำได้อย่างสม่ำเสมอมันไม่ง่าย แต่อาจารย์ทำได้ มีขบวนการสนับสนุน นำไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลัง โยกซ้ายที ขวาที เพื่อให้ทุกคนทำได้อย่างมีความสุข ขอบคุณทีมอาจารย์จิตอาสาทุกท่าน อาจารย์หนิง โค้ชธนา โค้ชอ๋า 

 

 

ดิฉันชอบอาจารย์กฤษณ์มาตั้งแต่รู้จักกันเมื่อ 16 ปีที่แล้ว เพราะเห็นถึง

ความตั้งใจและศักยภาพในการพัฒนาผู้นำของอาจารย์ และมีโอกาสเชิญอาจารย์มาทำสัมนาหลายครั้งให้กับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ในส่วนที่ดิฉันดูแล แต่วันนี้ดิฉันไม่เพียงแค่ชอบ หากแต่ชื่นชม

อาจารย์กฤษณ์ เพราะ อาจารย์ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาผู้อื่น

 

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่อาจารย์ได้ทำให้กับผู้คนจำนวนมาก

 

สุชาดา ธีรวชิรกุล 

ประธานกรรมการบริหาร "Unilever Life" 


หนังสือของอาจารย์ หลายเล่มที่เขียนขึ้นมากลั่นกรองจากแนวทางที่เกิดผลทางบวกแก่ผู้คน ทั้งร่างกายและจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน. การปรับเปลี่ยนมิติของมุมมองชีวิตใหม่การเห็นคุณค่าของตนเอง มีความรักความเข้าใจถึงพลังความคิด และจิตใจของตนเองทำให้เกิดพลังการใช้ชีวิตด้วยความสุขรู้สึกถึงความอิสระในการเลือกที่จะใช้ชีวิต ลดเงื่อนไขและพร้อมที่จะเผื่อแผ่แบ่งปัน ข้ามขีดจำกัดของตนเองและมีสมดุลในการใช้ชีวิตมากขึ้นทำให้ได้ค้นพบความสุข สงบในจิตใจ 

 

หนังสือของออาจารย์กฤษณ์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายรวมถึงทีมStronger than cancer ที่ได้ข้ามขีดจำกัดค้นพบความสุขในความเชื่อใหม่ในการใช้ชีวิตที่แข็งแรงกว่ามะเร็ง ขอบคุณที่เป็นลมใต้ปีกตลอดมา  

 

พญ.กรรณิการ์ สราญรมย์

 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน รพ.มะเร็งอุดรธานี

 

การได้รู้จักอาจารย์กฤษณ์เป็นเสมือนของขวัญในชีวิตชิ้นหนึ่งของผม เพราะทำให้ผมได้รู้จักกับต่อมสุขใจ  ทำให้ผมรู้ว่า ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างและทำทุกเรื่อง การเป็นผู้บริหารที่มีความสุขและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น เราก็แค่เน้นทำงานที่ตรงกับต่อมสุขใจของเรา ส่วนงานที่เป็นต่อมเครียด เราก็มอบหมายงานให้คนที่มีต่อมสุขใจในด้านนั้นเป็นคนทำ แค่นี้ เราก็จะได้คนทำงานที่มีความสุขในองค์กรเพิ่มขึ้นทันที 

 

การได้สัมผัสกับการทำงานของอาจารย์กฤษณ์ โดยเฉพาะในโครงการ Stronger than Cancer ทำให้ผมเห็นความมุ่งมั่นของอาจารย์ที่อยากจะทำอะไรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ผมได้เห็นความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และการทำตัวเหมือนแก้วเปล่าที่พร้อมรับความรู้ทุกครั้งที่ได้ยินใครก็ตามที่แสดงมุมมองในการใช้ชีวิตที่มีประโยชน์และน่าสนใจ 

 

ผมได้มีโอกาสโค้ชอาจารย์กฤษณ์ในมุมของการรักษาสุขภาพ ซึ่งอาจารย์ก็รับฟังคำแนะนำอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ แม้บางคำแนะนำอาจจะฝืนความเชื่อเดิมของพวกเราที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆ และการที่อาจารย์กฤษณ์เป็นนักเรียนรู้ที่เรียนได้เร็วมาก เหมือนกับคำพูดที่ว่า "เมื่อศิษย์พร้อม อาจารย์จึงปรากฎ" เพราะแม้จะได้เจออาจารย์ที่เก่งเท่าใดก็ตาม หากลูกศิษย์ไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ อาจารย์กี่คนก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ได้ 

 

แต่ด้วยความพร้อมที่จะเรียนรู้ของอาจารย์กฤษณ์ ทำให้ความพยายามจะควบคุมน้ำหนักของอาจารย์ ซึ่งพยายามมาหลายปี ก็ได้ผลลัพธ์ที่งดงาม โดยสามารถลดน้ำหนักได้ 13 กก ภายในเวลา 68 วัน ซึ่งความเร็วในการลดน้ำหนักไม่ใช่สิ่งที่ผมเน้น แต่ความรู้สึก ทัศนคติ และวิถีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนความคิดในการรักษาสุขภาพต่างหากที่จะทำให้การลดน้ำหนักนั้น เป็นสิ่งยั่งยืนและถาวร 

 

ผมได้เห็นสิ่งนั้นในการใช้ชีวิตของอาจารย์กฤษณ์จากการโค้ชของผม นอกจากตัวอาจารย์กฤษณ์เองแล้ว คนในครอบครัวของอาจารย์ ทั้งภรรยาของอาจารย์ ลูกๆ และแม่บ้าน ก็เป็น Eco System ที่ยอดเยี่ยม ทุกคนต่างร่วมเล่นเกมส์รักษาสุขภาพกับอาจารย์ จนน้ำหนักตัวของภรรยาอาจารย์ที่ผมไม่ได้โค้ช ก็ลดลงมาเท่ากับตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นจากการใช้ชีวิตและความคิดแบบผอมเหมือนอาจารย์กฤษณ์

 

     ผมเชื่อว่า ท่านทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะเป็นความรู้ และความคิดที่ตกผลึกของอาจารย์กฤษณ์ ได้ซึมซับจากกูรูต่างๆ และได้พยายามหามุมมองชีวิตในมุมที่แตกต่างกัน เพื่อค้นหาแก่นสารสำคัญของการใช้ชีวิต สิ่งต่างๆที่อาจารย์กฤษณ์ตั้งข้อสงสัยทั้งจากตัวอาจารย์กฤษณ์เอง และจากคำถามชีวิตที่อาจารย์ได้พบเจอจากการให้คำปรึกษากับลูกค้า ผ่านกระบวนการปุจฉาวิสัชนา ทั้งโดยตนเอง และจากผู้รู้ต่างๆที่อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิด จนได้มาเป็นเนื้อหาสาระที่ท่านจะได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้ และเล่มต่อๆไป เพราะผมเชื่อว่า อาจารย์กฤษณ์เป็นนักเรียนรู้ ที่ไม่หยุดแค่สิ่งที่รู้ในปัจจุบัน แต่จะพอกพูนประสบการณ์ และเกิดการตกผลึกมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดหนังสือที่ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตที่แหลมคมมากยิ่งๆขึ้นไปเหมือนกับหนังสือหลายเล่มที่ผ่านมาของอาจารย์

 

ด้วยความชื่นชม

อาจารย์ชาตรี เตชะสมบูรณากิจ

เป็นผู้เชี่ยวชาญ Master NLP Practioner และ ผู้แต่งหนังสือคิดแบบคนผอม

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ประดิษฐ์กรณ์ จำกัด และ Co-Founder บริษัท อโนมากรุ๊ป จำกัด

 

 

ในหนังสือเรื่อง Well-Being Leader  อาจารย์กฤษณ์ได้พูดถึง  Wealth of the Leader ไว้อย่างน่าสนใจมาก ว่าประกอบด้วยความมั่งคั่งใน 7 มิติก็คือ

 

1. Physical Wealth ความมั่งคั่งทางด้านร่างกาย

2. Emotional Wealth ความมั่นคั่งทางอารมณ์

3. Relationship Wealth ความมั่นคั่งทางด้านความสัมพันธ์

4. Time Wealth ความมั่งคั่งทางด้านเวลา

5. Work Wealth ความมั่งคั่งในการงาน

6. Giving Wealth ความมั่งคั่งจากการให้

7. Financial Wealth ความมั่งคั่งทางด้านการเงิน

 

ผู้นำควรต้องสามารถสร้างสมดุลย์ทั้ง 7 ประการนี้ให้ได้ เพื่อที่จะสามารถประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว  ความไม่สมดุลย์ย่อมไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ดังเช่นที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์มาแล้ว จากการละเลยที่จะหาความมั่งคั่งทางด้านสภาพร่างกาย เพราะมื่อเสียสมดุลย์ไปเรื่องหนึ่งก็ส่งผลกระทบกับเรื่องอื่นๆ เป็นลูกโซ่  ทำให้ต้องกลับมาฉุกคิดถึงแนวทางที่อาจารย์กฤษณ์แนะนำอยู่เสมอ

 

ด้วยหนังสือเล่มนี้  ท่านคงไม่ต้องมีประสบการณ์การสียสมดุลย์อย่างเช่นที่ดิฉันเคยประสบ เพราะท่านสามารถเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลย์ความมั่งคั่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้เลยทันทีตั้งแต่วันนี้

 

วรรณวีรา รัชฎาวงศ์

กรรมการบริหาร

TMA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us