รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]ศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่งยืน
 
 

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนสารเร่งโตที่ไม่ใช่สำหรับแค่ผู้นำองค์กรเท่านั้น แต่ทุกๆคนและทุกๆหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความสำเร็จ ผมชอบมากจนต้องถามตัวเองว่าวันนี้องค์กรของเรามี abundance mindset แบบนี้แล้วหรือยัง และหากเรามีแล้วเราควรจะลงมือทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จ

 

คุณ วิริยะ จงไพศาล 

กรรมการผู้จัดการ

แกล็กโซสมิทไคลน์ ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา ปาปัวนิวกินี

 

หนังสือเล่มนี้ ให้ประโยชน์ ให้มุมมอง ให้กำลังใจกับผู้นำในทุกระดับเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน เป็นสุดยอด Leadership Playbook ที่เคยอ่านมา

คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย

 

เป็นหนังสือที่ผู้นำทุกคน ควรได้อ่าน เพื่อนำพาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความสุขครับ 

อ่านสนุก เห็นกรณีศึกษา และเปิดมุมมองความคิดหลายอย่าง  โดยเฉพาะ ความยั่งยืนของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ หาก เราสามารถค้นพบ ต่อมสุขใจขององค์กร 

 

ภก. ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ CEO , 3C group “Innovative nutraceutical partner “

หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้เกิดผู้นำที่มีทัศนคติแบบ Abundance Mindset ที่มี       วิสัยทัศน์นำไปสู่ความยั่งยืน โดยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีของ

บุคคลากรในองค์กร 

 

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนทิศทางเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพครบเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ในท่ามกลาง disruption transformation อาจารย์กฤษณ์กำลังบอกว่า จุดปลดล็อกที่สำคัญเริ่มต้นที่ความสุขของคนในองค์กร ความเป็นความอยู่ที่ดีของทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนประสบความสำเร็จ

 

คณสุชาดา ธีรวชิรกุล

ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร์ไลฟ์ บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด

 

ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถออกแบบความสุขในการทำงานได้ 

ขอบคุณอาจารย์กฤษณ์ ที่ทำให้ผมรู้จักคำว่า Happineering ครับ” 

 

คุณหมอจดล สุวรรณฤทธิ์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรยัล คานิน ประเทศไทยจำกัด

 

————————————————


ฉบับเต็มใส่ในหนังสือ ในส่วนของคำนิยมนะครับ มีทั้งหมด 8 ท่านครับ

ผมเจอกับอาจารย์กฤษณ์ครั้งแรกตอนช่วงคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งเป็นช่วงที่กำลังมองหาช่องทางในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อให้เกิดการก้าวกระโดดทางความคิด โดยใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้ตอบทุกคำถามที่ผมเคยถามตัวเองในวันนั้น ‘4 เสาหลักที่อาจารย์ กฤษณ์พูดถึงมีหนึ่งเสาที่ผมชอบมากจนต้องถามตัวเองว่าวันนี้องค์กรของเรามี abundance mindset แบบนี้แล้วหรือยัง เรามองเห็นความเป็นไปได้อย่างไม่สิ้นสุดแล้วจริงหรือ

 

และหากเรามีแล้วเราควรจะลงมือทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จ ในบางครั้งที่เป้าหมายเราดูเหมือนไกล ทำอย่างไรที่จะไปถึงโดยไม่ไขว้เขวเฉกเช่นนักเทนนิสมือ 1 ของโลกที่มองเพียงลูกบอลที่อยู่ตรงหน้าและทำให้ดีที่สุดจนสามารถคว้าแชมป์โลกมาอยู่ในมือ หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนสารเร่งโตที่ไม่ใช่สำหรับแค่ผู้นำองค์กรเท่านั้น แต่ทุกๆคนและทุกๆหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความสำเร็จแบบไม่รู้จบในโลกที่เราคาดเดาตอนต่อไปแทบไม่ได้เฉกเช่นวันนี้ครับ

 

คุณ วิริยะ จงไพศาล 

กรรมการผู้จัดการ

แกล็กโซสมิทไคลน์ ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา ปาปัวนิวกินี

 

 

ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถออกแบบความสุขในการทำงานได้ 

 

ขอบคุณอาจารย์กฤษณ์ ที่ทำให้ผมรู้จักคำว่า Happineering ครับ” 

 

คุณหมอจดล สุวรรณฤทธิ์ 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทโรยัล คานิน ประเทศไทยจำกัด

 

ขอขอบพระคุณ .กฤษณ์ที่ให้เกียรติและกรุณาเขียนถึงผมและ บมจ.Leo Global Logistics ในบทที่ 10 ของหนังสือที่ทรงคุณค่าฉบับนี้

 

และผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้เกิดผู้นำที่มีทัศนคติแบบ Abundance Mindset ที่มีวิสัยทัศน์นำไปสู่ความยั่งยืน โดยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคคลากรในองค์กร เพื่อทำให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและนำมาซึ่งทั้งความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนขององค์กรและพนักงาน

 

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 

ในท่ามกลาง disruption transformation อาจารย์กฤษณ์กำลังบอกว่า จุดปลดล็อกที่สำคัญเริ่มต้นที่ความสุขของคนในองค์กร ความเป็นความอยู่ที่ดีของทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนประสบความสำเร็จ

 

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนทิศทางเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพครบเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

ขอบคุณอาจารย์กฤษณ์ที่กลั่นกรองสิ่งดีๆมาแบ่งปันเสมอ

 

คณสุชาดา ธีรวชิรกุล

ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร์ไลฟ์

บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด

 

 

หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์กฤษณ์ร้อยเรียงจากประสบการณ์ Life Long Learning จากการไปสัมผัสทุกๆ Walk of Life ทั่วโลก สี่เสาหลักทำให้เราเข้าใจบริบทของ Intrinsic Leadership Quality รวมไปถึงการ Power up ทวีพลังนำไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

 

ให้ประโยชน์ ให้มุมมอง ให้กำลังใจกับผู้นำในทุกระดับเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน เป็นสุดยอด Leadership Playbook ที่เคยอ่านมา

คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทเดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย

 ผมเชื่อว่า ยุคNew Normal หลังสถานการณ์Covid 19 ได้ทำให้หลายองค์กร ต้องเผชิญกับ ความท้าทายในระดับประวัติศาสตร์โลก ในการอยู่รอดของธุรกิจ  และที่สำคัญการสร้างความยั่งยืน ขององค์กร ในสถานการณ์ การdisruption ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  “หนังสือศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่งยืนที่ . กฤษณ์ ได้ ออกมาในช่วงเวลานี้ ถือว่า เป็นตัวช่วยที่สำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างมาก โดย . กฤษณ์ ได้ นำเอาหลักการที่เป็นหัวใจ กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ ความเป็นผู้นำ ที่ช่วยเหลือ องค์กรระดับโลก จำนวนมาก มาย่อย ในรูปแบบที่ อ่านสนุก เห็นกรณีศึกษา และเปิดมุมมองความคิดหลายอย่าง  โดยเฉพาะ ความยั่งยืนของธุรกิจจะเกิด ขึ้นได้ หาก เราสามารถค้นพบ ต่อมสุขใจขององค์กร หรือ organization heartbeat  ได้

หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นหนังสือที่ผู้นำทุกคน ควรได้อ่าน เพื่อนำพาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความสุขครับ

 

ภก. ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ

CEO , 3C group “Innovative nutraceutical partner “

 

การเป็นผู้นำที่ดี ต้องควบคู่กับการเป็นผู้ตามที่ดีด้วย

 

เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้เราสามารถพัฒนา ผู้นำ ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

ขอบคุณอาจารย์กฤษณ์ ที่สร้างสรรค์อาหารสมองและอาหารใจอย่างต่อเนื่องค่ะ

 

คุณมีนา ศุภวิวรรธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


หนังสือศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่งยืนโดยท่านอาจารย์กฤษณ์ รุยาพร เล่มนี้เป็นการรวบรวมแนวคิดและประสบการณ์รอบด้านจากผู้บริหารองค์กรระดับสากล ท่านผู้อ่านจะได้รับแนวคิดการบริหารธุรกิจ และการใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างกว้างขวางขึ้นครับ

 

ดร.ชาญ พิสิฏฐพันธ์

Simulation Systems Researcher, Coventry University, United Kingdom. 

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us