รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]ใกล้้ฟ้า แนบใจ
 
 

ใกล้ฟ้า แนบใจ

      หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในเส้นทางเดินสู่ยอดเขา Everest ของคนสองคนที่มีความฝันและความตั้งใจที่คล้ายกันจากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน แต่ได้มีโอกาสเดินบนเส้นทางเดียวกันและ... หากันจนเจอ
     ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สัมผัสธรรมชาติของขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ จนสร้างการงอกงามของความด้วย 64 วิธี ที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน จนทำให้ทั้งคู่ได้พบสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากความรัก...ว่า...ความรักยิ่งใหญ่คือ...การให้ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจก่อกำเนิดศูนย์ที่เรียกว่า ศูนย์ใจยิ้ม โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้มีรอยยิ้มออกมาจากใจ โดยทั้งคู่มิได้มุ่งหวังที่จะอวดอ้าง ยกความรักที่เกิดขึ้นเป็นแแบอย่างความรัก โดยเช่ือว่าชีวิตคู่ของทุกคู่ล้วนมีความยิ่งใหญ่บนเส้นทางเดินของความรัก และเกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่แตกต่างกัน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวจุดประกายให้ทุกคู่หยุดค้นหาและช่ืนชมความมหัศจรรย์ของความยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของเขาและเธอ
 

สารบัญ
 
เส้นทางเดินที่หากันจนเจอ
     -  ความเจ็บป่วยนำมาซึ่งความรัก
     -  โครงการยิ้มสู้...สู่ Everest 
     -  ทุกเส้นทางเดินสู่ขุนเขาย่อมมีอุปสรรคด้วยเสมอ

เส้นทางเดินของมหัศจรรย์แห่งรักหลอมรวมสร้างความรักให้งอกเงย
     -  วิ่ง 5 กิโลเมตรที่ศิริราช จุดเร่ิมต้นของ Vitamin 3 B
     -  เร่ิมต้นเดินทางสู่ Everest ที่ Namche Bazaar
     -  สัมผัสธรรมชาติของแต่ละคนที่ภูกระดึง
     -  ล้ิมลองรสชาติความสู่ 4,095.2 เมตร ที่ Kinabalu
     -  ความรักที่งอกเงยอย่างลงตัวที่ Everest Cased Camp
 
ความรักที่ยิ่งใหญ่คือ...การให้
     -  แรงบันดาลใจจาก Patch Adams
     -  Creative Art และความรู้ทางด้านศิลปะบำบัดจากครูป้อม
     -  กำเนิดศูนย์ใจยิ้ม

คำนิยม
     เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์มักจะซ่อนอยู่ในชีวิตของพวกเราเสมอ แต่น่าเสียดายที่หลายๆ คนไม่ค่อยได้พบและ ที่น่าเสียดายยิ่งกว่าคือไม่เคยให้เวลากับการค้นหาโอกาสของการค้นพบจึงหมดไป อาจารย์กฤษณ์และอาจารย์ หนิงได้ล่วงรู้ความลับผ่านการกระซิบของขุนเขาเกิดเป็นแสงสว่างแห่งความรัก และนี่แหละความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในเราทุกคน ทุกดวงใจที่มีรักและรู้จักความรักที่แท้จริง
-----คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช  คนไทยคนแรกที่ก้าวไปยืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์
 
 
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของคนสองคน  ช่วยเสนอแนะแนวทางให้ผู้อ่านรู้จักกับการค้นหาชีวิตคู่ที่มีความสุขได้อย่างยั่งยืน  เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการครองคู่ 
-----เฮอรเบิต วงศ์ภูษณชัย  กรรมการผู้จัดการ  DHL Express (Singapore) Pte Ltd
 
 
อยากจะหยิบยื่นหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้ที่กำลังแสวงหาความหมายและอยากเข้าใจธรรมชาติของความรัก อาจารย์กฤษณ์และอาจารย์หนิงได้ประมวลแนวคิดซึ่งสามารถสะกิดใจให้เราหยุดคิดและชื่นชมความรักในรูปแบบของเราเอง หวังว่าหนังสือเล่มนี้สามารถสร้างกระแสและเป็นตัวอย่างให้เกิดความรักในสังคมมากขึ้น
-----ครูป้อม (สุพรรณ อินสมตัว)   ผู้ได้รับรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมจากงานประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน


วามรัก ที่ งอกเงยมาจากการค้นพบตัวเอง และซึ่งกันและกัน ช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน 64 วิธีในหนังสือจะทำให้เรารู้จักชื่นชมสิ่งแวดล้อมระหว่างทาง แล้วชีวิตคู่จะสุขสมหวังอย่างแน่นอน
-----คุณอาภรณ์ ศรีพิพ้ฒน์  Chairman FXA Group กรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 
 
"อ่านเเล้วยิ่งเชื่อว่าชีวิตต้องมีความหวังและความฝันเสมอซึ่งจะเป็นพลังผลักดันให้ชีวิตถึงจุดสูงสุดเหมือนดังอาจารย์กฤษณ์และอาจารย์หนิงที่เดินตามหารักเเท้จนเจอบนเส้นทางที่เหมือนฝันไป" 
-----ณภัทร ทรัพย์สาคร  Director - Business Support Functions, Tipco Foods (Thailand) PC

 

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us