รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]สะกิดความเก่ง ด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆ
 
 


สะกิดความเก่ง ด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆสารบัญ
     -  หนังสือเล่มนี้สื่ออะไร
     -  ทำำไมต้องสะกิดความเก่งด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ
     -  ใครเป็นคนกำหนดมาตรฐานความเก่งของคุณ
     -  ถึงเวลาเป็นตัวเองเสียที
     -  คุณชื่นชมกับความสุขที่มีแค่ไหน
     -  คุณเก่งกว่าท่ีคุณคิด
     -  แรงกระชากสู่การเปลี่ยนแปลง
     -  กำลังใจพลังชีวิตที่ใครๆ ก็ต้องการ
     -  หลักการสะกิดความเก่งด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ
     -  เริ่มต้นค้นหาตัวเอง
     -  สร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมาย
     -  เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง
     -  อยู่อย่างมีความสุขบนเส้นทางที่เราเลือกเดิน
     -  ภาพผนวก

        ผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ในการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ แต่ผู้นำจะต้องสามารถเลือกและวางกลยุทธ์ในการสร้างเอกลักษณ์จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเจียระไนเหลี่ยมและมุมให้ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งนั่นก็คือการสร้าง
Leadership Branding

       ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องมีไพ่ที่อยู่ในมือที่ดีที่สุดเสมอไป แต่จะต้องเป็นผู้ที่สามารถเลือกเล่นไพ่นั้นอย่างชาญฉลาดในจังหวะและโอกาสที่ถูกต้องก็สามารถเป็นผู้ประสบชัยชนะได้ ผู้เขียนจัดหลักสูตร Leadership Branding ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำเพื่อหยุดสะท้อนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมมา เลือกสรรค์นำเอาจุดโดดเด่นมาเจียระไนให้กลายเป็นสถาปัตย์กรรมของภาพแห่งเป้าหมายที่สร้างเป็นพลังดึงดูดให้เกิดความสำเร็จ

        ในกระบวนการในการสร้าง Leadership Branding นี้เราได้สร้างบันได 5 ขั้น B-R-A-N-D ในการสะท้อนอดีตและบรรจงวางรากฐานของอนาคตด้วยขั้นตอนต่อไปนี้คือ    

       1. ค้นหาค่านิยมที่ยึดถือ (B-Basic belief) ขั้นตอนแรกเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาจุดรวมพลังของจิตใต้สำนึกที่ก่อให้เกิดเป็นค่านิยมที่ผู้นำแต่ละคนยึดถือ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้จะเป็นตัวจักรสำคัญในการกำกับการตัดสินใจของจิตสำนึกในการสั่งสมบารมีที่จะเกิดขึ้น ค่านิยมนี้จะเป็นตัวกำกับการกระทำและพฤติกรรมที่เราแสดงออก คนที่ยึดถือความสำเร็จเป็นแก่นของชีวิตกับคนที่ยึดถือความสุขเป็นค่านิยมจะมีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเพื่อน เลือกงาน เลือกลูกค้า เลือกสิ่งแวดล้อม ที่เราอยู่แตกต่างกัน

        2. สะท้อนศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน (Reflect on seen and unseen potential) ผู้นำหลายคนที่โดดเด่นขึ้นมาภายใต้สถานะการณ์ที่วิกฤตก็เพราะสถานะการณ์แหล่านั้นสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนและปล่อยปล่อยศักยภาพที่เป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในได้อย่างเต็มที่  ผู้บริหารหลายท่านเป็นผู้จัดการที่ดีแต่อาจจะไม่มีแรงขับเคลื่อนในการเป็นผู้นำที่โดดเด่นเพราะไม่สามารถที่จะรู้จักบริหารสถาณการณ์ที่จะขับต่อมพลังแห่งความเป็นผู้นำนี้ออกมาผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำทางด้าน Engineering ที่ประสบความสำเร็จ ประธานของบริษัทต้องการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันใหม่ในด้านธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มีอยู่เดิม ทีมของผู้เขียนก็เข้าช่วยค้นหาและวิเคราะห์ค่านิยมและพลังแห่งอัจริยภาพของทีมผู้บริหารว่ามีใครบ้างที่สะท้อนจุดเด่นในด้าน
        1. การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า
        2. รักในการสร้างความสัมพันธ์และให้คุณค่าในการบริการ
        3. ความสามารถในการประสานใจและความคิดของลูกค้าและทีมงานภายในให้เป็นหนึ่งเดียว
 
        จากทีมผู้บริหารกว่า 25 คน ปรากฎว่ามีเพียง 1 คนที่มีความศักยภาพรองรับครบทั้ง 3 ด้าน แต่ที่ผู้บริหารท่านนี้มีโอกาสในการใช้ในงานประจำอยู่มีแค่ตัวดียวคือ การวิเคราะห์ปัญหาส่วนอีกสองตัวทางด้านการให้บริการ ประสานใจและความคิดเป็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในแต่พร้อมที่จะถูกเจียระไนให้เจิดจริสได้ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้อง

        3. เสริมทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้อง (Add on the right skills & experiences) ถ้าเราสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของศักยภาพพื้นฐานได้ชัดเจน การเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้องก็เสมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดการเจริญเติบโต เมื่อท่านประธานเห็นผู้บริหารท่านนี้มีพื้นฐานศักยภาพที่เสมือนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมที่จะโตก็สนับสนุนให้ทางทีมของผู้เขียนจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะของผู้นำในการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพในการให้บริการและประสานความคิดและจิตใจในการสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียวขึ้น เพื่อเป็นเสมือนติดอาวุธในการรบให้ผู้บริหารเพื่อสร้างความพร้อมตลอดจนสร้างโอกาสในการนำทีมธุรกิจที่ปรึกษาโดยมีผู้บริหารท่านนี้เป็นหัวหน้า

        4. เพาะบ่มอย่างถูกวิธี (N-Nurturing Process) การสร้างบรรยากาศและความพร้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของความสำเร็จ ระบบ โครงสร้างและ วัฒนธรรมของจะต้องเหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ ถ้าเป็นเมล็ดบัวก็ควรจะมีน้ำที่ชุ่มชื้นไม่ใช่ให้เติบโตในทะเลทราย โครงสร้างและระบบในการรองรับธุรกิจที่ปรึกษาจะแตกต่างจากธุรกิจสินค้าทางวิศวกรรมเพราะจะเป็นงานด้านบริการและขายความรู้จะต้องมีองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สนับสนุนเฉกเช่นบรรกายกาศของโรงพยาบาลที่เกื้อกูลให้หมอที่มีความรู้และเป็นที่ปรึกษาคนไข้เพื่อให้คุณหมอทำงานอย่างมีอิสระและมีความสุข ผู้บริหารท่านนี้จึงปรึกษากับทีมผู้เขียนและประธานบริษัทในการแยกทีมงานที่มีอยู่มาตั้งเป็นบริษัทเพื่อสร้างบรรยากาศของบริษัทที่ปรึกษาอย่างแท้จริง ทีมผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในสร้างวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนพลังแห่งอัจริยภาพของทีมงานให้เติบโตอย่างมีระบบ ในเวลา 3 ปีผู้บริหารท่านนี้สามารถสร้างการก้าวกระโดดและสร้างผลทางธุรกิจให้เติบโตได้มากกว่า 250%

        5. สื่อสาร สื่อสาร สื่อสาร D-Do Communicate communicate communicate) เมื่อมีการสร้างการเจริญเติบโตของความสำเร็จ สิ่งที่มักจะลืมทำในการสร้าง Leadership Branding ก็คือการสื่อสาร ไม่ว่าจะสื่อสารด้วยความคิด การพูดและ การกระทำอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารท่านนี้ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์นำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ Leadership Best Practices เขียนบทความสื่อสารผลงานลงตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ และสร้าง Website เพื่อสร้างชุมชนที่สามารถขยายผลในการพร่กระจาย Brand ให้กลายเป็นที่รู้จักในการเป็นวงการและลูกค้าคนสำคัญ
        การสร้าง
Leadership Branding นั้นเปรียบเสมือนการสร้างคลื่นจากหยดน้ำเล็กๆ ที่เกิดจากภายพลังขับเคลื่อนจากภายใน ถ้าเราหมั่นหยดน้ำเล็กๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอจากพลังของการขับเคลื่อนจากค่านิยมและศักยภาพที่อยู่ภายในก็สามารถจะสร้างคลื่น Tsunami ที่มีพลังมหาศาลในการสร้าง Brand ให้เป็นที่ประจักษ์และยืนยง

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us