รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
ถอดรหัสความสุขของคุณสุชาดา ธีรวชิรกุลแห่งยูนิลีเวอร์
 

ถอดรหัสความสุขของคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล แห่งยูนิลีเวอร์


        ความฝันเป็นพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสุขใจแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของความฝัน   ยิ่งถ้ามีคนเห็นความฝันของเรามีค่าและช่วยสนับสนุนเสมือนเป็นลมใต้ปีกที่ดันให้เรามุ่งสู่ความสำเร็จด้วยแล้ว  การต่อยอดความสุขแบบทวีคูณก็จะเกิดในใจของตัวเราและผู้ที่เป็นลมใต้ปีกความฝันนั้น

        คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการผู้จัดการ ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูงบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

        การเจียระไนความหมายในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ และการตกผลึกถึงความหมายในแต่ละช่วงของชีวิตนั้นมีความสำคัญแตกต่างกัน คุณสุชาดา กรรมการผู้จัดการ ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง กล่าวกับผู้เขียนว่า
    “ตอนที่เรายังเป็นเด็กเราฝันอยากเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยดีๆ เมื่อเราจบการศึกษาความฝันของเราก็อยากได้งานดีๆ มั่นคงที่จะทำให้มีเงินทองและหน้าตาในสังคม ต่อจากนั้นฝันในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข เมื่อชีวิตเราสมบูรณ์ในมิติต่างๆ มากขึ้น ความฝันจะใช้สิ่งที่ตัวเองมีช่วยเหลือผู้อื่น”
     คุณสุชาดาเริ่มสนใจในบทบาทของการเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจและช่วยสนับสนุนการเจียระไนความฝันของคนสำคัญรอบข้าง  เมื่อถามตัวเองถึงความมุ่งหมายในชีวิตว่า  เราเกิดมาเพื่ออะไรและในวันที่มีงานศพของตัวเราเอง อยากให้ผู้คนรอบข้างพูดถึงเราอย่างไร Mission Statement หรือ คำปฏิญาณก็ผุดขึ้นมาในใจว่า “To inspire and support people with love to fulfill their dream นั่นก็คือ “ฉันจะคอยเป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนผู้คนด้วยความรักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมชีวิตเขาให้เต็มฝัน”
    คุณสุชาดากล่าวว่า ทุกวันก่อนออกจากบ้านเมื่อนึกถึงคำปฎิญาณที่ให้ไว้กับตัวเองที่จะเป็นเสมือนลมใต้ปีกคอยผลักดันความฝันของคนอื่นให้เป็นความจริง เธอจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นหยดน้ำเล็กๆที่จะช่วยเติมเต็มความสุขของคนรอบข้างให้มีรอยยิ้มในการเดินทางมากขึ้น ความรู้สึกนี้ทำให้เธอก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยหัวใจพองโตทุกวัน
    ผู้เขียนมีโอกาสได้ถอดรหัสความสุขของคุณสุชาดา โดยใช้แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ (Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า MIP และพบว่า ต่อมสุขใจ 4 ต่อมคือ การประสานใจ การติดต่อสื่อสาร ความคล่องตัวยืดหยุ่น และการทำงานเป็นทีม ซึ่งทั้ง 4 ต่อมสุขใจนี้เป็นรากฐานสำคัญของการฟังด้วยสมองและหัวใจ
    Mission Statement ของคุณสุชาดาที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการเติมเต็มความฝันให้คนรอบข้างมีความสุขนั้น เป็นเสมือนแรงผลักดันที่อยู่ภายในทำให้ชีวิตมีความหมาย เมื่อต่อยอดด้วยต่อมสุขใจทางด้านการประสานใจและการทำงานเป็นทีมทำให้เกิดมุมมองในการเข้าถึงหัวใจของทีมงานเพื่อที่จะช่วยเจียระไนความฝันของเขาเหล่านั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
    การที่หัวใจของเรามีเมตตาอยากให้คนอื่นได้ดีทำให้จิตใต้สำนึกของเราเปิดกว้าง สัญญาณของอารมณ์บวกเหล่านี้จะเป็นประตูที่เปิดเข้าไปในหัวใจคนได้อย่างง่ายดาย ยิ่งถ้าสามารถต่อยอดด้วยทักษะความคล่องตัวยืดหยุ่น และการทำงานเป็นทีมด้วยแล้ว การเข้าไปนั่งในหัวใจผู้อื่นและช่วยเป็นแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
    คุณสุชาดาเสริมว่า ในช่วงวิกฤติวัยกลางคน (Mid-life crisis) ช่วงอายุประมาณ 35-45 ปีจะเป็นช่วงที่ชีวิตคนมีความสมบูรณ์ในหลายๆมิติ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่ดี การเงินที่มั่นคง ครอบครัวที่อบอุ่น แต่ถ้าต่อมสุขใจในการเดินทางที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้จะรู้สึกถึงความสำเร็จแต่จิตใจอ้างว้าง
    หลายคนมักมีคำถามว่า ความสนุก ความสุข รสชาติและความหมายในชีวิตหายไปไหน คนที่กระโดดข้ามช่องว่างนี้ได้จะเกิด Breakthrough เพราะการดำเนินชีวิตทุกวันล้วนมีความหมาย แต่บางคนกลับต้องใช้เวลาแสวงหาความหมายของชีวิต บทบาทของคุณสุชาดาในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการ คือ ช่วยพาทีมงานและคนรอบข้างก้าวข้ามช่องว่างของชีวิตเพื่อพบความหมายของความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
     คุณสุชาดากล่าวว่า การฟังด้วยสมองและหัวใจทำให้เรามองคนอื่นในมุมที่เขาคิดด้วยความเคารพ  การมองคนรอบข้างเป็นศูนย์กลางทำให้เราชื่นชมสิ่งที่เขาคิดมากขึ้น ทำให้เราเข้าไปในใจและเห็นซึ้งถึงความต่างในความคิดและจิตใจของแต่ละคน ความรู้สึกนี้ทำให้เรารู้ตัวว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกมาก ทำให้เราถ่อมตัวมากขึ้น
    การฟังด้วยสมองและหัวใจจะทำให้เราสามารถมองเห็นคนรอบข้างกลายเป็นเทพธิดาและเทวดาเสริมดวงได้ หากเราปรับกรอบความคิด เข้าใจและชื่นชมสิ่งดีๆในตัวเขาเหล่านั้น ช่วยเหลือให้เขาทำได้อย่างใจฝัน เราจะมีกัลยาณมิตรที่กลายป็นเทวดาและเทพธิดาอยู่รอบๆ ตัวเราเต็มไปหมด
    ถ้าผู้อ่านสนใจแนวความคิดในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ถอดรหัสความสุขของคุณสุชาดาสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “ถอดรหัสความสุข” ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือสามารถพบกับคุณสุชาดาในงานเปิดตัวหนังสือถอดรหัสความสุข หรือ SMILE : The DNA of Leadership Happiness ของผู้เขียนในวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 9.00-11.00 ที่สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่คุณพินทิพย์ นิพัทธ์พิชญากุล   เบอร์ 0-2319-5675-7 ต่อ 170     
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us