รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
กลยุทธ์ Everest เคล็ดลับของผู้นำในการพิชิต Impossible Dream
 


กลยุทธ์ Everest เคล็ดลับของผู้นำในการพิชิต  Impossible Dream


     ถ้าพูดถึงคำว่า Everest เราคงจะนึกถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นสามารถจุดประกายความฝันของคนทั่วโลกให้เกิดแรงบันดาลใจในการพิชิตความท้าทายในการพิสูจน์ตัวตนและความหมายของความเป็นผู้นำ

    ผู้เขียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน Leadership Best Practices กับคนไทยคนแรกคือคุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช ที่มีโอกาสขึ้นไปพิชิตยอดเขา Everest  และนำเอาพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงขึ้นไปประกาศให้ชาวโลกรู้จักศักยภาพและรอยยิ้มแห่งสยามของคนไทยว่ามีความสามารถในการสะกิดความเก่งและเจียระไนพลังแห่งอัจฉริยภาพเพื่อพิชิตความท้าทายของพญามัจจุราชทสถิตย์อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกที่พร้อมปลิชีพของนักพิขิตเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ
    คุณวิทิตนันท์กล่าวกับผู้เขียนไว้อย่างน่าฟังว่า การจะพิชิตเป้าหมายแห่งความฝันที่ี่เปรียบเสมือนเป็น Impossible Dream นั้นจะต้องวางกลยุทธ์ 7 ประการคือ E-V-E-R-E-S-T เพื่อสร้างพิมพ์เขียวในการเดินทางฝ่าอุปสรรคเพื่อพิชิตความท้าทายของเป้าหมายด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ นั่นก็คือ

    1. E - Engage the heart สร้างแรงบันดาลใจ การเข้าใจพลังของแรงบันดาลใจและสามารถนำเอาพลังของจิตใต้สำนึกนี้มาเป็นแรงขับในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ขวางหน้าอย่างมีรอยยิ้มเป็นพื้นฐานที่คนมักจะมองข้าม เรามักจะคิดด้วยสมองด้วยเหตุด้วยผลในการวางเป้าหมายที่เกิดในระดับจิตสำนึก แต่เมื่อต้องการการตัดสินใจในการก้าวข้ามอุปสรรคของผู้นำในยามวิกฤตจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการแรงส่งจากหัวใจที่แข็งแกร่งที่มีสติและสมาธิที่เฉียบคม
    คุณวิทิตนันท์กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า การทำดีเพื่อในหลวงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่ฝังอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณวิทิตนันท์ซึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถสร้างคุณค่าของความแตกต่างของความเป็นมืออาชีพของคนไทยบนยอดเขาที่หฤโหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

    2. V - Visualize picture of success สร้างฝันที่คมชัด ความชัดเจนของเป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นกระบวนการเจียระไนที่สำคัญของการเปลี่ยนแค่ความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมา ความสำเร็จในจินตนาการของเรายิ่งชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างพลังที่เข็มแข็งของแรงบันดาลใจซึ่งเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้สิ่งดีๆเขามาช่วยสนับสนุนความฝันของเราให้เกิดเป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้า
    คุณวิทิตนันท์เปรียบเทียบว่า ถ้าภาพของความฝันชัดจะเป็นเสมือนเข็มทิศในการนำทางไปสู่ความสำเร็จ แต่ทุกก้าวจะเป็นก้าวที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นก้าวที่ยาวหรือก้าวที่สั้นก็ตาม คุณวิทิตนันท์ยังเสริมว่าแม้แต่หอยทากที่ค่อยๆคลานไปอย่างช้าๆ  แต่วันหนึ่งมันก็สามารถจะบรรลุชัยชนะของมันได้ไม่ว่าหนทางจะไกลแค่ไหนก็ตาม

    3. E - Equanimity management สร้างสมาธิกับปัจจุบัน การเข้าใจธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกด้วยสติเพื่อเข้าใจสิ่งต่างๆที่ี่เกิดขึ้นด้วยความเป็นจริงและสามารถปล่อยวางตัวตนเพื่อสร้างสมาธิและปัญญาในการทำทุกย่างก้าวให้ดีที่สุด ไม่ต้องคิดถึงความกลัวที่อยู่ในอดีตหรือความไม่แน่นอนของอนาคตที่ยังมาไม่ถึง การปล่อยวางเพื่ออยู่กับปัจุจุบันเพื่อสร้างความเข็มแข็งในทุกก้าวที่เดินเป็นหัวใจของการบริหารความกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพญามัจจจุราชที่สามารถปลิชีวิตเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นหิมะถล่ม ลมที่มีความเร็วมากกว่า 200 กม.ต่อชั่วโมง อากาศที่หนาวเหน็บที่กัดกร่อนตัวเราได้ทุกเมื่อ

    4. R - Realign with change สร้างการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
 การปรับตัวเมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นสัญชาติญาณในการเอาตัวรอดภายใต้วิกฤตที่ผู้นำจะต้องบริหารเพื่อสร้างสรรค์วิถีในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา สิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอน การรู้จักและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับอดีตจะทำให้เราสามารถหยุดหาทางเลือกหลายหลายเมื่อเจอกับอุปสรรคได้เสมอ    5.  E - Empower the greatness สะกิดความเก่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถที่มีอยู่ในตัวเรา ชื่นชมและเคารพในเอกลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในตัวเราที่มีความเก่งที่ไม่เหมือนใครและไม่เหมือนเป็นทัศนคติที่สำคัญในการสร้างความคิดเพื่อสะกิดพรสววรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในด้วยพรแสวงเพื่อขับพลังแห่งอัจฉริยภาพให้เจิดจรัสออกมา

    6.  S - SMILE : The DNA of Leadership Happiness สร้างกระบวนการถอดรหัสความสุขเพื่อสร้างรอยยิ้มในการเดินทาง กระบวนการถอดรหัสความสุขทุกเริ่มต้นจากการรู้จักต่อมสุขใจของตัวเองที่เสมือนเป็นขุมพลังในการสร้างพลังบวกในการเดินทาง ยิ่งถ้าเราสามารถสร้างวิถีแห่งความสำเร็จบนต่อมสุขใจด้วยแล้ว ทุกย่างก้าวที่เราเดินไปหาความสำเร็จจะเป็นกระบวนการขับรอยยิ้มให้เกิดขึ้นจากภายใน ถ้าเราสามารถใช้พลังแห่งรอยยิ้มเป็นแรงขับเคลื่อน เราจะสามารถมองทุกอย่างที่ภายเข้ามาเป็นโอกาสในการสร้างการต่อยอดในชีวิตเราตลอดเวลา
    คุณวิทิตนันทแลกเปลี่ยนกับผู้เขียนว่า ทุกย่างก้าวที่เขาก้าวเดินไปสู่ยอด Everest นั้นเขาจะต้องแข็งแรงขึ้นทุกวันและวันที่เขาแข็งแรงที่สุดก็คือวันที่เขาไปยืนอยู่บนยอดเขา การสร้างเอกลักษณ์ของการเป็น Smile Leader อย่างเช่นวิทิตนันทนั้นเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของคนไทยที่จะก้าวไปสู่การสร้างคุณค่าที่สามารถยีนเคียงบ่าเคียงไหล่กับยอดนักพิชิตในระดับโลกได้

    7.  T - Teamwork สร้างทีมงานที่เป็นเลิศ การจะพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้นั้นนอกจากพร้อมทั้งสมอง หัวใจและร่างกายแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่พร้อมที่สามารถจะต่อยอดความสุขและความสำเร็จซึ่งกันและกัน การเห็นคุณค่าในความต่าง การชีื่นชมและเคารพในความสามารถ การช่วยเหลือ การมีนำ้ใจ การเสียสละ และการเป็นกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคที่แสนหฤโหดเป็นความท้าทายที่ผู้นำจะต้องสามารถรวมพลังให้กลายเป็นหนึ่งเดียว
    คุณวิทิตนันทและผู้เขียนได้ร่วมกันจัดวางโครงการ Leadership Voyage เพื่อสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่หรือ SMILE Leaders ที่สามารถพิชิตหนึ่งในเจ็ดของยอดเขาที่เป็น Top Summit  ของโลก ผู้นำที่เข้าโครงการจะสามารถค้นหาเอกลักษณ์ของตัวในในการเป็นผู้นำ การวางแผนในการเตรียมความพร้อมทั้งสมอง และหัวใจ การสร้างพรแสวงบนต่อมสุขใจในการพัฒนาทักษะเพื่อพิชิตยอดเขา ตลอดจนวุฒิภาวะของผู้นำทีมงานที่จะพร้อมพิชิตความท้าทายร่วมกันโดยใช้ Everest Strategy ที่เป็นกลยุทธ์ในการสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่่ที่สร้างรอยยิ้มแบบไทยๆ 

 


โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 
         


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us