รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 11 January 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 5 January 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 January 2022 ]
 
การเจียระไนวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร
 

  altองค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมิได้วางรากฐานที่แข็งแรงและเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเก่งที่เป็นธาตุแท้ขององค์กรจะเป็นความประมาทและมีความเสี่ยงในการเจริญเติบโตที่อาจจะทำให้ลำต้นขององค์กรที่กำลังเติบใหญ่ล้มครืนลงมาได้ กระบวนการในการเจียระไนวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมเริ่มจาก
**ค้นหาอุปนิสัยพื้นฐานและความเก่ง
    อุปนิสัยพื้นฐานเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความชอบและความรักซึ่งเป็นขุมพลังในการก้าวเดินไปข้างหน้า ถ้าองค์กรสามารถสร้างการต่อยอดให้เกิดเป็นความเก่งที่กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันจะทำให้วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรสร้างบนพื้นฐานที่มั่นคง
    หลายองค์กรสร้างวิสัยทัศน์ตามความฝันโดยมิได้หันมามองรากฐานของความสามารถที่สำคัญ หลายครั้งองค์กรต้องรื้อสร้างใหม่โดยมิได้ตั้งอยู่บนจากความเก่งเดิมขององค์กร ถ้าต้องสร้างใหม่บนอุปนิสัยพื้นฐานที่ไม่ชอบและไม่ถนัดด้วยแล้วพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการก็จะอ่อนแรง
    ทีมงานของผู้เขียนจึงนำเอากระบวนการมาค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพซึ่งเป็นการค้นหา Multi-dimension Intelligence ขององค์กรที่เป็นเก่นรากแก้วขององค์กรจริงๆ เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของธาตุแท้ที่เป็นบ่อเกิดของพลังแห่งอัจฉริยภาพที่แท้จริงขององค์กรจะเป็นการง่ายในการต่อยอดจากพื้นฐานที่มั่นคง
**วิเคราะห์ธรรมชาติของความผกผันของการเปลี่ยนแปลง
    เมื่อเรารู้จักตัวเราเองอย่างลึกซึ้ง การเข้าใจธรรมชาติของความผันผวนก็เป็นสิ่งสำคัญในการวางเป้าหมายที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่วิ่งวนอยู่รอบตัวเราดั่งคำที่ว่า "รู้เขารู้เรา" แต่การมองธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจำเป็นต้องมองในเชิงธรรมชาติของทะเลสีครามหรือ Blue Ocean มากกว่าการที่เราจะต่อสู้ในทะเลเลือด หรือ Red Ocean
    การเท่าทันและการวางกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของธุรกิจที่เราอยู่เป็นการวางเกมการแข่งขันในเชิงรุกตลอดจนการมองตลาดใหม่ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่และความต้องการที่ยังไม่มีใครจินตนาการถึง (Beyond customer imagination) เป็นการบริหารโอกาสที่ยังไม่มีใครมองเห็นยิ่งถ้าประสานกับความชอบและความเก่งกับองค์กรด้วยแล้ว จะทำให้เรามีทั้งความสำเร็จและความสุขในการเดินทางได้อย่างง่ายดาย
**ร่วมประสานการเจียระไนพิมพ์เขียวของวิสัยทัศน์
    เมื่อทีมผู้นำในองค์กร รู้เขา รู้เราทั้งภายในและภายนอกอย่างตามความเป็นจริง มุมมองในการเจียระไนพิมพ์เขียวของวิสัยทัศน์ก็จะมองได้อย่างเด่นชัดมากขึ้น ในพิมพ์เขียวของวิสัยทัศน์จะต้องวางบนพื้นฐานความถนัดและความเก่งหรือที่เราเรียกว่า Strategic heartbeat ขององค์กร
    พิมพ์เขียวนี้จำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดใน 3  มิติก็คือ  What, Why, How ในขณะที่ What ก็คือเป้าหมายข้างหน้าของวิสัยทัศน์คืออะไร Why ก็คือทำไมเราถึงวางภาพนี้ขึ้นมา และ How ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ภาพนี้เกิดขึ้น ถ้า Why ชัดก็จะเป็นพื้นฐานแรงบันดาลใจเมื่อเจออุปสรรค ในขณะที่  How จะเป็น Strategic action plan ที่จะทำให้ภาพของวิสัยทัศน์เกิดขึ้นจริง
**ถอดรหัสค่านิยมจากผู้นำองค์กร
    ในการนำ  Workshop ที่เป็น S-M-A-R-T learning activities ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทีมผู้นำต้องตัดสินในที่จะต้องรวมทีมเพื่อผ่านอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าเราถอดรหัสของพฤติกรรมของผู้นำเราก็จะได้ต้นแบบของค่านิยมที่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนแนวทางปฏิบัติที่เป็นตัวกำกับพฤติกรรมการตัดสินใจร่วมกัน
**สร้างความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนค่านิยมเป็นวัฒนธรรม
    เมื่อเราได้ค่านิยมแล้วการสื่อสารค่านิยมจากความเชื่อมั่นภายในโดยแปลงสัญญาณให้เป็นทั้งบทเพลงที่เป็นทำนองและจังหวะของการเดินทาง แปลงเป็นรูปภาพที่มีความหมาย แปลงเป็นคำขวัญและเป็น Best Practices เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน
    ถ้าวิสัยทัศน์ชัดเจนและเต็มไปด้วยพลังของคำมั่นสัญญาพร้อมด้วยค่านิยมที่เป็นเสมือนรากแก้วที่คอยกำกับวัฒนธรรมองค์กร จะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเดินทางไปสู่ภาพความสำเร็จที่มีทั้งรอยยิ้มตลอดการเดินทาง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,982
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us