รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
i-leadership maturity fitness
 

 i-leadership maturity fitness
        วุฒิภาวะความแข็งแกร่งของผู้นำในสังคมของ Social Network นั้นแตกต่างไปจากโลกของการบริหารแบบเดิมๆ ที่ผู้นำเป็นเสมือนหลวงรอบรู้ที่มีคำตอบสำหรับทุกสิ่ง ผู้นำ i-leadership ต้องรู้จักต่อมสุขใจ ความเก่งและมี Brand ที่เด่นชัด มีแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนจากภายใน ตลอดจนมีความสามารถในการสะกิดและประสานความเก่งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคมเครือข่ายที่รู้ใจ
        การสร้างคุณสมบัติผู้นำในสังคมของ Social Network ที่เรียกว่า i-leadership นั้นจำเป็นต้องพัฒนาความแข็งแกร่งในภาวะผู้นำใน 5 มิติได้แก่ 

i-innate drive
ในโลกของเครือข่ายสังคม on-line จะเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน ที่ไร้ขอบเขตของข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ สิ่งที่สำคัญคือการรู้จัก  Innate drive หรือพลังของความชอบที่แท้จริงรวมทั้งพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
ในขณะเดียวกันก็รู้จักและยอมรับสิ่งที่ไม่เก่งและไม่ถนัดเพราะในโลกที่เป็นสังคมเครือข่ายเราสามารถแบ่งปันในสิ่งที่เรามีความเป็นมืออาชีพ  ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะเปิดรับความเก่งที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งมาเสริมและสนับสนุนสิ่งที่เราขาดหายไป
การมี Emotional Intelligence ในการรู้จัก  Innate Drive ที่เป็นเสมือนต่อมพลังสุขใจที่เป็นขุมพลังบวก การชื่นชมและเคารพตัวเองเป็น inner greatness ที่สำคัญ การสร้าง Trust ในสังคมเครือข่ายเกิดจากการเป็นมืออาชีพทในสิ่งที่เราถนัด ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถรายล้อมด้วยคนเก่งในเครือข่ายที่รู้ใจที่จะเป็นเหมือนเทวดาและเทพธิดาที่มาเสริมดวงของเรา 

i-inspiration
การขับเคลื่อนด้วยการมีความฝัน มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากพลังขับเคลื่อนที่อยู่ภายในเป็นพลังสำคัญในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ ในการบริหารแบบเดิมๆ การมีเป้าหมายจากผู้นำสูงสุดที่คมชัดเป็นสิ่งที่ทีมงานในอดีตต้องการ ในขณะที่ความแข็งแกร่งของผู้นำในยุค On-line จำเป็นต้องรู้จักการประสานเครือข่ายที่เรียกว่า Share Leadership 
ผู้นำในเครือข่ายจะต้องมีความเข็มแข็งในการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สามารถจะมี Brand ที่คมชัดที่อยู่บนต่อมสุขใจที่ล้อมรอบพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน การมี Brand ที่เข็มแข็งเป็นแรงดึงดูดที่สำคัญที่เกิดการบอกต่อปากต่อปากในยุคเครือข่ายเพราะถ้าความประทับใจในผลงานเกิดขึ้น การแพร่สะพัดของสังคมเครือข่ายก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

i-interdependence         การมีความบัญชีทางใจที่เป็นบวกและการมีความสัมพันธ์แบบ  Win-Win เป็นนำ้หล่อเลี้ยงที่สำคัญในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกันเปรียบเสมือนโครงสร้างของความสัมพันธ์ของเถ้าแก่โต็ะจีนในสมัยก่อนที่รักษาคำมั่นสัญญาดุจชีวิตในขณะเดียวกันก็แคร์ความรู้สึกและสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคนที่รู้ใจ
การไม่เชื่อมั่นและไม่รักษาเครดิตในสังคมเครือข่ายเป็นการตัดอนาคตตัวเองอย่างรวดเร็ว การสร้างสังคมที่เกื้อกูลกับคนที่รู้ใจเป็นการสร้างการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด ยิ่งเรามีคนรู้ใจในเครือข่ายที่มีความเป็นมืออาชีพที่ Trust ได้และประสานประโยชน์ได้อย่างลงตัวมากเท่าไหร่โอกาสทางธุรกิจก็มากเท่านั้น
i-intelligence
ความเป็นหนึ่งและความเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราเลือกที่จะทำเป็นพลังดึงดูดที่สำคัญในโลกเครือข่าย การมีความชอบและการมีพรสวรรค์อย่างเดียวยังไม่พอ การที่มีพรแสวงที่สามารถเปลี่ยนพรสวรรค์ให้เป็นมืออาชีพเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดให้โอกาสให้วิ่งเข้ามาหาในสังคมเครือข่าย
ผู้เขียนเองมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้นำในยุค  i-leadership หลายท่านในการหลอมรวมความชอบ ความถนัด แรงบันดาลใจและความเก่งเพื่อสร้างเป็น Leadership Branding ด้วยแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพหรือที่เรียกว่า Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment เพื่อสะท้อนในผู้นำสามารถประสานความเป็นหนึ่งเดียวของสมองและหัวใจเพื่อสร้างความเป็น Limited Edition ที่เป็นหนึ่งเดียวในเครือข่ายสังคมที่เขามีความเกื้อกูลกัน

i-innovation
ความสามารถในการต่อยอดหรือที่เราเรียกว่า Improvised Innovation  เป็นทักษะของผู้นำที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริหารใหม่ๆ ในสังคม Social Network การมีคนรู้ใจที่แตกต่างในความเก่งและความเป็นมืออาชีพที่สามารถสะกิดความเก่งและประสานความเก่งเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นพลังของเครือข่ายที่สำคัญ
ผู้นำที่สามารถ Improvised หรือต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในสังคมที่เกื้อกูล เป็นความแข็งแกร่งของวุฒิภาวะของผู้นำที่จะนำพาให้เกิดการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ที่ไม่มีใครเห็นตลอดจนสามารถที่จะมีพันธมิตรที่เกื้อกูลที่ร่วมสร้างฝันให้เป็นความจริง 

การเปิดใจเรียนรู้และแบ่งปันเป็นวุฒิภาวะที่สำคัญในการสร้างสรรค์ Innovation ใหม่ๆของผู้นำในยุค  i-leadership ตลอดจนการมี Innate Drive และ Inspiration จากหัวใจที่กล้าแกร่ง  มี Intelligence จากสมองที่เป็นมืออาชีพที่เฉียบคม มี Interdependence network ของเครือข่ายที่เกื้อกูลและเชื่อใจ ความเข้มแข็งของวุฒิภาวะทั้ง 5 มิติก็เปรียบเสมือนอาวุธที่เฉียบคมของผู้นำในยุค Social  Network

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us