รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
สร้างสรรค์ Innovation เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
 

สร้างสรรค์ Innovation เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส     ถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ในการมองโอกาสภายใต้วิกฤตหลายคนมักจะนึกถึงอัจฉริยะบุคคลที่มี IQ สูงทั้งหลาย แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์กรชั้นนำในทางคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งหลายมักจะสร้างกระบวนการในการประสานแนวความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานในทุกระดับและสร้าง Innovation Bank หรือ ธนาคารแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อสะสมแนวคิดใหม่ๆเละยังสามารถนำไอเดียแห่งนี้มาใช้มาสร้างโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต
    ผู้นำองค์กรชั้นนำที่ผู้เขียนได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาในการนำกระบวนการที่เรียกว่า C-R-E-A-T-E  เพื่อนำไปใช้ในการระดมความคิดของคนในทุกระดับซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสะกิดต่อมสร้างสรรค์และต่อยอดความคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งกระบวนการนี้ได้แก่
   
C - Clarify the opportunity
    สร้างความคมชัดในการค้นหาและจัดสรรโอกาส
     ปกติเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเล็กและใหญ่ที่วิ่งมากระทบเราอยู่ทุกวัน แต่องค์กรชั้นนำจะมองเห็นความสำคัญในการสร้างความคมชัดเจนในการเจียระไนวิกฤตให้เป็นโอกาส หมั่นค้นหาและเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง เห็นช่องว่างของปัญหาในการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คนอื่นยังยึดติดกับความสำเร็จและไม่ได้ปรับตัวกับความผกผันในการเปลี่ยนแปลง มุมมองของการค้นหาช่องว่างของโอกาสนี้ถ้าเราสามารถสร้างระบบจัดสรรโอกาสที่ผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่อง(Opportunity Pipeline) จะทำให้คนในองค์กรของเราตะหนักถึงการเท่าทันในการเปลี่ยนแปลง เข้าใจมันและสรรโอกาสใหม่อยู่ตลอดเวลา

R - Redefine with Value
     ประเมินความสำคัญของโอกาสกับคุณค่าที่ได้รับ
    เมื่อเรามองเห็นโอกาสหลากหลายที่วิ่งเข้ามาตลอดเวลาอาจสร้างความสับสนและสูญเสียทรัพยากรในการพยายามบริหารทุกโอกาสที่วิ่งเข้ามา องค์กรต้องมีกระบวนการในการประเมินความสำคัญของคุณค่าอย่างมีดุลยภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร
    หลายองค์กรนำเอาลูกค้าคนสำคัญมาเป็นที่ปรึกษาในการประเมินความสำคัญในการตัดสินใจเพื่อลงมือสร้างแผนการปฎิบัติเพราะถ้าลูกค้าคนสำคัญเห็นคุณค่าด้วยแล้วเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้สนับสนุนและเป็นเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนองคุณค่าที่เขาต้องการ ยิ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกลุ่ม ลูกค้า 80:20 แล้วด้วย เราจะสร้างโครงการที่มีนวัตกรรมซึ่งมีผู้เห็นคุณค่าและเป็นผู้ซื้อรออยู่หน้าประตูบริษัทเรียบร้อยแล้ว
   
E - Enhance focus with the art of simplicity
    เน้นให้ถูกจุดด้วยศิลปะของความเรียบง่าย
    ศิลปะในการมองหาความเรียบง่ายในนวัตกรรมเพื่อรวมพลังดุจดังแว่นขยายที่สามารถรวมพลังแสงอาทิตย์เพื่อให้ก่อพลังงานความร้อนเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่หลายองค์กรมักจะมองข้ามและมักจะสร้างความซับซ้อนของสินค้าและบริหารที่สร้างขึ้นมาใหม่ แต่กลายเป็นสิ่งยุ่งยากและทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างไม่ได้สร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้าเลย การมองจากมุมของประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่ใช่มุมมองของนักวิชาการจะเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการนี้
    เราจะเห็นสินค้าและบริการจากบริษัทชั้นนำอย่าง Apple  ที่สร้างความเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมในการผลิต Ipod และ Iphone ที่มีศิลปะของความเรียบง่าย ดู classic แต่กลายเป็นผู้นำในการสร้าง Trendsetting ของอุตสาหกรรม ผู้เขียนเคยไปสัมผัสความเป็นศิลปินของทีมงานและกลุ่มคู่ค้าเมื่อได้รับเชิญไปร่วมนำสัมมนาของคู่ค้าทำให้มองเห็นว่าทีมงานของ Apple    สามารถมองทะลุในการสร้างความเรียบง่ายจากเทคโนโลยี่ที่ซับซ้อนที่คู่แข่งมองข้ามไปทั้งๆที่ถ้ามองจากทางเทคนิคแล้วมีเทคโนโลยี่ที่ทำได้อยู่ในตลาดแล้วมากมายแต่ไม่สามารถนำมารวมให้เกิดความเรียบง่ายในมุมมองของประสบการณ์ของลูกค้า
 
A - Articulate think out of box ideas
    กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ
    การเปิดใจและลดอัตตาที่ไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตและมองแบบหลุดจากกรอบเดิมหรือมองจากรอบใหม่ในธุรกิจอื่นๆเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์จินตนาการ การสร้างบรรยกากาศที่กระตุ้นการ
กล้าแลกเปลี่ยนความคิดโดยให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแม้จะดูเหมือนหลุดโลกเป็นศิปละในการสร้างการกระตุ้นและกระตุกให้เกิดการปลดปลอดปล่อยความคิดงที่ฉีกแนวออกมา เสียงหัวเราะและการเห็นคุณค่าของความคิดและสร้างธนาคารแห่งความคิดสร้างสรรค์ Innovation bank เป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นจินตนาการในขั้นตอนนี้

T - Team committed with selected options

    การสร้างคำมั่นสัญญาในการตัดสินใจหาทางเลือกของทีมงาน
    การสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานในการตัดสินใจเลือก  solution ในการลงมือปฎิบัติเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างให้ทีมมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ถ้าทีมงานมีความรู้สึกว่าการเลือกนั้นมาจากทีมงาน  เขาหล่านั้นจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยกันสร้างสรรค์แนวความคิดให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมา
   
E - Execution with passion
    ลงมือปฎิบัติจากหัวใจ
    การลงมือปฎิบัติที่ไม่ได้แค่มาจากสมองแต่ต้องมาจากหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างการกัดไม่่ปล่อยในการมีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ การสร้างความมีส่วนร่วมของทีมในทุกขั้นตอนของ C-R-E-A-T-E เป็นศิลปะที่ผู้นำองค์กรจะต้องใช้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลปในการผสมผสานทั้งสมองและหัวใจเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมในการหล่อหลอมในการสร้างสรรค ์Innovation อย่างต่อเนื่องและยืนยง


โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us