รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
พลังของผู้นำในการสร้างฝันให้เป็นจริง Power of Visionary Leader
 

พลังของผู้นำในการสร้างฝันให้เป็นจริง Power of Visionary Leader        ทุกคนมีความฝัน จะมีสักกี่คนที่สามารถสร้างฝันให้เป็นจริง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จดูเหมือนจะมีพลังที่เหลือเฟือในการสร้างความมุ่งมั่น สร้างความสุข สร้างแรงดึงดูด สร้างสรรค์หนทางเดินสู่ความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนปัจจุบันเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง
        ผู้เขียนมีโอกาสไปจัดหลักสูตร Power of Visionary Leader  ให้กับกลุ่มผู้บริหารขององค์กรข้ามชาติชั้นนำ เพื่อกำหนดพิมพ์เขียวของเป้าหมายในการเป็นผู้นำในระดับภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิก ด้วยการการเจียระไนความฝันของทีมผู้บริหารระดับสูงทุกท่านให้เกิดการประสานพลังร่วมในการเดินทางทั้งยังสามารถสะกิดต่อมความสุขและความสนุกในการฝ่าฟันอุปสรรค ทีมของผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจถึงบ่อเกิดพลังจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการก็คือ
   
        พลังของต่อมสุขใจ (Power of Happiness Sweetspot)
        ต่อมสุขใจเป็นบ่อเกิดของสารแห่งความสุขที่เป็น DNA หรือเมล็ดพันธุ์ของอุปนิสัยพื้นฐานที่เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนพลังชีวิตที่อยู่ภายใน ถ้าเราสามารถค้นหา ชื่นชมและปลดปล่อยพลังของต่อมสุขใจตลอดจนสามารถตั้งศูนย์ชีวิตบนต่อมสุขใจนี้ ทุกก้าวที่เราเดินไปหาความฝัน ต่อมสุขใจจะขับความสุขและความสนุกของรอยยิ้มระหว่างเส้นทางสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
        ผู้เขียนใช้เทคโนโลยี่ Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment Technology ในการค้นหาต่อมสุขใจ ของผู้บริหารแต่ละคนในหลักสูตรและได้สร้างภาพรวมของต่อมสุขใจของทีมงานผู้บริหารขององค์กรที่ให้สามารถเห็นภาพได้ชัดว่าต่อมสุขใจซึ่งเป็นเสมือนขุมพลังที่ถ้าเราสามารถวางตำแหน่งที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างง่ายดาย
        ต่อมสุขใจขององค์กรนี้คือการเป็นมืออาชีพที่ชอบและมีความสุขในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสัมพันธภาพได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อทีมผู้บริหารเห็นกระจกสะท้อนของต่อมสุขใจจึงวางตำแหน่งที่เราเรียกว่า Strategic Heartbeat ขององค์กรให้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดในการเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาลูกค้าคนสำคัญ ทุกครั้งที่ทีมงานทำสิ่งที่ชอบพลังของต่อมสุขใจในการสร้างรอยยิ้มและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน

        พลังของแรงดึงดูด (Power of Attraction)
        ความคมชัดของความท้าทายที่ทำให้หัวใจของทีมงานพองโต เมื่อนึกถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้เกิดการขับเคลื่อนของพลังที่เป็นเสมือนลมใต้ปีกสู่ความสำเร็จ หลายครั้งที่ภาพของความสำเร็จไม่คมชัดและจะเป็นการยากที่ทีมงานและสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มกำลัง แต่ถ้าภาพของเป้าหมายคมชัดก็จะสร้างแรงดึงดูดพลังสนับสนุนได้อย่างง่่ายได้
        การสร้างความคมชัดจะต้องทำให้เกิดความความรู้สึกถึงความปิติของความสำเร็จในอนาคตที่สามารถรู้สึกได้จริงในปัจจุบัน การสร้างพิมพ์เขียวหรือแบบจำลองสามมิติที่เป็นเสมือนจริงจะทำให้ภาพในอนาคตนั้นสามารถมองเห็นและสัมผัสได้จริง ยิ่งสร้างความรู้สึกเสมือนจริงได้มากเท่าไหร่แรงดึดดูดก็จะแรงขึ้นเท่านั้น
        ผู้เขียนได้ให้ทีมผู้บริหารในหลักสูตรเขียนภาพของความสำเร็จออกมาเป็นแบบจำลองเสมือนจริงของเป้าหมาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ พฤติกรรมและค่านิยมตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กรที่สอดคล้องกับภาพความสำเร็จออกมาเป็นภาพยนตร์ บทเพลง คำขวัญเพราะกว่าที่ทีมงานจะกลั่นรายละเอียดได้คมชัด ทั้งภาพและความรู้สึกนั้นก็ตกผลึกทั้งในสมองและจิตใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างอนาคตให้เกิดขึ้นได้้อย่างชัดเจน

        พลังของการเฝ้ามองอย่างสร้างสรรค์ (Power of Creative Consciousness)
        การนำเอาความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนเข้ามาร่วมกันเพื่อสร้างทางเดินใหม่สู่ความสำเร็จอย่างมีนวัตกรรม เราจำเป็นที่จะต้องกำจัดกับดักของกรอบความคิดเดิมๆ ที่อาจจะเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีต เรามักจะเอาความสำเร็จหรือวิธีทางเดิมๆ มาสร้างอนาคตใหม่ทั้งๆ ที่ปัจจัยต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
       การเฝ้ามองอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ยึดติดด้วยการปล่อยวางวิธีการในอดีตเป็นศิลปสำคัญในการสร้าพลังของความคิดสร้างสรรค์ของการสร้างนวัตกรรมใหม่ เปรียบเสมือนสิงห์โตที่มีเป้ามองเห็นกวางตัวใหญ่ที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ข้างหน้า สายตาจะจับจ้องที่เป้าหมายแต่ใจจะไม่ร้อนลนแต่กลับสงบนิ่งเพื่อรอการก่อตัวของจังหวะ โอกาสและความพร้อมของธรรมชาติที่สามารถเป็นทั้งตัวสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์และอาจกลายเป็นตัวอุปสรรคได้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
       ผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อเป้าหมายได้ถูกวางพิมพ์เขียวไว้อย่างชัดเจน ถ้าเราสังเกตธรรมชาติของนิเวศน์วิทยาของคู่แข่ง ลูกค้า ตลาดตลอดจนกฎกติกาของอุตสาหกรมที่เราอยู่ ถ้าเราเฝ้ามองอย่างสงบนิ่งโดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตจะทำให้เราสามารถเห็นช่องว่างของทางเดินไปสู่เป้าที่เหนื่อยน้อยที่สุดและเป็นธรรมชาติของเรามากที่สุดโดยที่คู่แข่งที่ร้อนรนมักจะไม่สามารถเห็นช่องว่างของโอกาสที่ได้
        ถ้าผู้นำสามารถเจียระไนเป้าหมายโดยประสานพลังของต่อมสุขใจ พลังของแรงดึงดูด พลังของการเฝ้ามองอย่างสร้างสรรค์ของทุกคนในองค์กร การสร้างฝันที่เป็นจริงก็จะเกิดขึ้นแน่นอน
 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us